Hakutulokset: avoimen-yliopiston-opinnot

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 38/70 op Opettajien kelpoisuusopinnot Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op ** Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op ** Erityisopettajan sivuaineopinnot 60 op */** Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot 60 op * Opetushallinto…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

………………………………………………………………………………. 26 5 Sivuaineopetus ………………………………………………………………………. 27 5.1 Osaston tarjoama sivuaineopetus ………………………………………………………………… 27 5.2 Avoimen yliopiston tarjoamat sivuaineopinnot …………………………………………… 27 5.3 JOO-opinnot ……………………………………………………………………………………………….. 28 6 Opintoja koskevia ohjeita ……………………………………………………… 29 UEF…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

seuraavista sivuaineista: • erityisopettajan sivuaineopinnot, • kotitaloustiede, aineopinnot • käsityötiede, • liikunta, aineopinnot, • musiikkikasvatus, aineopinnot • opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ei voi…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perusopinnot (25 op) • Gerontologian perusopinnot (25 op) • Hoitotieteen aineopinnot (37 op) • Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Lasten ja…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

on mahdollista suorittaa 26 opintopisteen laajuiset perusopinnot tai 61 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Sekä perusopinnot että aineopinnot tarjoavat opiskelijalle pedagogisia ja tiedollisia perusvalmiuksia toimia elämänkatsomustiedon opettajana eri kouluasteilla. Perusopinnot