Search Results: erasmus-yliopistot

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

…päällekkäistä apurahaa samanaikaisesti (esim. Nordplus-opiskelijavaihto ja Erasmus+ -harjoittelu). http://www.nordlys.info/ 14 Erasmus+: Eurooppa Erasmus+ on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma. Erasmus+- ohjelman kautta voi hakea opiskelemaan tai harjoitteluun EU-maihin (ei Suomeen) sekä… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu [pdf]

…ja niiden vaihtokohteista saa ko. laitok- sen/osaston kansainväliseltä yhteyshenkilöltä, Kamusta sekä Kansainvälisten liikku- vuuspalveluiden verkkosivuilta: www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu. 4.2 Erasmus+: Eurooppa Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma. Erasmus-oh- jelman kautta voi hakea… Continue Reading vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…määriteltäessä. Hyväksilukemisen perusteet a) Yliopistotasoiset opinnot Ellei erityisistä syistä muuta johdu, muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi suomalaiseen yliopistotutkintoon. Aiempaan korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti hyväksilukea… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

yliopistotutkintoon. Aiempaan korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti hyväksilukea opintojaksoja. Aiemmin suoritettuun yliopistotutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia sisällytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaisuus on ns. ylimääräinen, ts. aiemman tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittävä. b) Korkeakoulututkinnot… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020