Hakutulokset: erasmus-yliopistot

Vaihto-opiskelu Euroopassa [sivu]

kautta voi lähteä Pohjoismaihin. Erasmus+ Erasmus-ohjelma on korkeakoulutusta koskeva osa Euroopan unionin laajassa Erasmus+ -ohjelmassa. Erasmuksen kautta voi hakea opiskelemaan tai kansainväliseen harjoitteluun. Opiskelijavaihto perustuu yliopistojen oppiaineiden solmimiin kahdenvälisiin sopimuksiin….

vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu [pdf]

…ja niiden vaihtokohteista saa ko. laitok- sen/osaston kansainväliseltä yhteyshenkilöltä, Kamusta sekä Kansainvälisten liikku- vuuspalveluiden verkkosivuilta: www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu. 4.2 Erasmus+: Eurooppa Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma. Erasmus-oh- jelman kautta voi hakea…

Nordplus-ohjelma ja Nordlys-verkosto [sivu]

litteratur-, kultur- och språkinstitutionerna NORDLIKS/ruotsin kieli Yhteyshenkilö Satu Pirhonen Verkostoon kuuluvat yliopistot: www.nordliks.net GeoNord “Nettverket av nordiske geografer”/ maantiede Yhteyshenkilö Ilkka Pyy Verkostoon kuuluvat yliopistot: Tartu Ülikool, Geograafia teaduskond, Viro…

Filosofisen tiedekunnan Erasmus-paikat [sivu]

Lukuvuosi 2019-2020 // Academic Year 2019-2020 (Opintojen taso: 1 = kandidaattivaiheen opinnot, 2 = maisterivaiheen opinnot, 3 = jatko-opinnot) (Level of studies: 1 = Bachelor’s level studies, 2…

Terveystieteiden tiedekunnan Erasmus-paikat [sivu]

LUKUVUOSI 2019-2020 // ACADEMIC YEAR 2019-2020 (Opintojen taso: 1 = kandidaattivaiheen opinnot, 2 = maisterivaiheen opinnot, 3 = jatko-opinnot) (Level of studies: 1 = Bachelor’s level studies, 2…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi suomalaiseen yliopistotutkintoon. Aiempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti kor- vata opintojaksoja. Aiemmin suoritettuun yliopistotutkintoon kuuluvia opintokokonai- suuksia sisällytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaisuus on ns. ylimääräinen,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…tervehdys Tervetuloa opiskelijaksi humanistiseen osastoon. Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistinen osasto on ainoa itäisessä Suo- messa yliopistotasoista humanistista koulutusta tarjoava yksikkö. Osasto tarjoaa korkeatasois- ta koulutusta ja tekee laadukasta tutkimusta…