Hakutulokset: erityispedagogiikka

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…60 op */** Erityispedagogiikka 25/35/60 op Etnomusikologia 30/30/ 60 op Eurooppaoikeus 25/35 op Filosofia 30/40 op Finanssioikeus 25/35 op Finnish Culture Study Programme 25 op Fysiikka 25/35/30 op Geoinformatiikan opintokokonaisuus…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…viestintäteknologian pedagogiikka Kuvataide Kotitaloustiede Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö Musiikkikasvatus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Erityispedagogiikka: amanuenssi Päivi Walling, suunnittelija Jenna Tuononen Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: amanuenssi Emma Hahl Ohjaus: amanuenssi Marina Cafaro Psykologia:…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä 1 mies 2016 Kasvatustieteen maisteri Erityispedagogiikka Ei Muu En muu Helsinki, Espoo tai Vantaa en osaa sanoa vähemmän tärkeä erittäin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…–tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka) o 2220308 Pro gradu –tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op o 2230329 Kypsyysnäyte (KM) o 2220810 Yhteiset opettajan pedagogiset opinnot 23 op 2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 (2310122y yhteinen osa 3 op, 2310122d eriytyvä osa, erityispedagogiikka 2 op) 2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 (2310123y yhteinen osa 2 op, 2310123d eriytyvä osa, erityispedagogiikka

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9. [uutinen]

…Esittelypisteet: Aducate: Avoin yliopisto-opetus Filosofinen tiedekunta: kasvatustiede ja aikuiskasvatus, erityispedagogiikka, luokanopettajan sivuaineet, psykologia, opintojen ohjaus Historia- ja maantieteen laitos: Historia, maantiede ja yhteiskuntamaantiede, monitieteiset ympäristöopinnot, ympäristöpolitiikka, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, geoinformatiikka,…

Filosofisen tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle AHOT –aiemmat ja muualla tehdyt opinnot Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…17 Erityispedagogiikka …………………………………………………………………………………………………………… 19 Etnomusikologia ……………………………………………………………………………………………………………….. 20 Japanin kieli ja kulttuuri …………………………………………………………………………………………………….. 21 Karjalan kieli ja kulttuuri ……………………………………………………………………………………………………. 23 Kieliteknologia ………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Kirjallisuus ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot 25…