Hakutulokset: fysiikka

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Raunistola-Juutinen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Biologia: Sari Kontunen-Soppela ja Eeva Kuusela Fysiikka: Martti Mäkinen Kemia: Mari Heiskanen ja Leila Alvila Matematiikka: Visa Latvala ja Janne Gröhn Metsätiede: Matti Koivula,…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…Erityispedagogiikka 25/35/60 op Etnomusikologia 30/30/ 60 op Eurooppaoikeus 25/35 op Farmasia 25 op *** Filosofia 30/40 op Finanssioikeus 25/35 op Finnish Culture Study Programme 25 op Fysiikka 25/35/30 op Geoinformatiikan…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…puitteet jatkokoulutukselle. Sovelletun fysiikan laitos Sovelletun fysiikan laitoksella Kuopion kampuksella erityisalat ovat ympäristöfysiikka, teknillinen ja laskennallinen fysiikka ja lääketieteellinen fysiikka erilaisine teknis-luon- nontieteellisine sovelluksineen. Laitoksen opetus perustuu tutkimukseen, joka on…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…vähemmän tärkeä melko tärkeä melko tärkeä 1 erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä melko tärkeä vähemmän tärkeä melko tärkeä erittäin tärkeä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Fotoniikka/fysiikka Ei Muu…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…b (4 op)]  Tilastotieteen peruskurssi opettajille (2 op) Fysiikka:  Termofysiikka ( 4 op)  Sähkömagnetismi (4 op)  Orgaaninen kemia II (5 op) Kemia:  Kokeellinen koulukemia (3…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…b. Biotekniikka c. Soveltava eläintiede 3) Fotoniikka 4) Fysiikka 5) Kemia a. Kemisti b. Kemistitutkija 6) Matematiikka 7) Sovellettu fysiikka 8) Tietojenkäsittelytiede 9) Tilastotiede (31.7.2017 saakka) 10) Ympäristötieteet a. Ympäristöterveys…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 (pdf) Oppiaineiden vastuuhenkilöt Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat, Lumet harjoittelusuunnitelma (word template) Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Opinnäytetyön tarkastus…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…julkaistu) biologia englannin kieli ja kulttuuri erityisopettajien koulutus farmaseuttien koulutus fysiikka, sovellettu fysiikka ja fotoniikka hallintotieteet (tavoitetutkinto hallintotieteiden maisteri, useita eri pääaineita) hammaslääkärien koulutus kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen koulutus kauppatieteet (tavoitetutkinto…

Nordplus-ohjelma ja Nordlys-verkosto [sivu]

…and Environmental Sciences, Islanti NOVA/BOVA Nordplus Network/metsätiede Yhteyshenkilö Pauliina Karvinen Verkostoon kuuluvat yliopistot: https://www.nmbu.no/en/students/nova Atmosphere-Biosphere Studies/sovellettu fysiikka ja ympäristötiede Yhteyshenkilö Siru Kaartinen Verkostoon kuuluvat yliopistot: Aarhus universitet, Tanska Danmarks tekniske…