Hakutulokset: gradun-tarkastaminen

Opinnäytteet [sivu]

…opinto-oppaissa, opintoyhteisöissä sekä lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimusten osalta tohtoriohjelmien www-sivuilla. Opinnäytteiden tarkastaminen ja arvostelu Opinnäytteiden tarkastus- ja arvosteluprosessi vaihtelee opinnäytteen tason mukaan. Kandidaatin tutkielman arvostelee opintojakson opettaja. Pro gradu –tutkielmat ja…

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

…gradu –tutkielman tarkastaminen ja arvosteleminen Arvosanaesityksen antamisessa tarkastajia ohjeistetaan tiedekunnan sisäisellä ohjeella (pdf). Tarkastajilla on neljä viikkoa aikaa laatia lausuntonsa. Lumet gradun arvostelulomake (*docx) Pro gradu –tutkielman hyväksyminen ja julkaiseminen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…koskevat kuitenkin samat ohjeet kuin pro gradu – tutkielmaa. PRO GRADU -TUTKIELMAN TARKASTAMINEN JA ARVIOINTI Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 35. §:n mukaan pro gradu -tutkielman ja syven- tävien opintojen kirjallisen työn…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…opiskelijan toteuttama itsenäinen opinnäytetyö, jonka hän tekee nimettyjen ohjaajiensa ohjauksessa. Pro gradun laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoit- taa 810 tuntia opiskelijan tekemää työtä (20 viikkoa eli noin 5 kuukauden…

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje [pdf]

…opetussuunnitelmissa tai erillisissä graduohjeissa. Gradun voi oppiaineiden ohjeiden mukaisesti tehdä yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: 1) Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimustyön tekeminen ja raportin kirjoittaminen tutkimustyöstä. Tutkimusraportti noudattaa tieteellisen…

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje [pdf]

…muodoista säännellään tarkemmin niiden opetussuunnitelmissa tai erillisissä graduohjeissa. Gradun voi oppiaineiden ohjeiden mukaisesti tehdä yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: 1) Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimustyön tekeminen ja raportin kirjoittaminen…