Hakutulokset: kuulustelu

Tenttiminen [sivu]

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä: ” Kuulustelun tulosten julkistaminen Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston sähköisessä…

Yliopistosanastoa [sivu]

…Yammerissa on olemassa valmiita ryhmiä, joihin voi liittyä. Varsinkin opintoyhteisön viestintää täydentävään ryhmään kannattaa liittyä. Ks. lisää Yammerista Yleinen kuulustelu/tentti kuulustelu jossa tentitään etukäteen ilmoitettu kirjallisuus. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

kuulustelussa tarvittavat välineet. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun ilmoittautuessaan. Kuulusteluun osallistuvan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Kuulustelussa pidetään luetteloa kuulusteluun osallistuneista. (Tutkintosääntö 30 §) Opintosuoritusten tulosten julkistaminen Kuulustelujen tulosten…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta myöhästyneitä. Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun ilmoit- tauduttaessa. Kuulusteluun osallistuvan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä….

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…ei oteta myöhästyneitä. Kuulusteluti- laisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun ilmoittauduttaessa. Kuulusteluun osallistuvan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Kuulustelussa pidetään luetteloa kuulusteluun osallistuneista….

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

kuulustelut Lääketieteen laitos ei järjestä yleisiä kuulusteluja. TS 29§ Yleiset kuulustelut Opetusta antava yksikkö voi järjestää yleisiä kuulusteluja. Yleisten kuulustelujen ajankohdista ja kestosta sekä siitä, mitä opintojaksoja kussakin yleisessä kuulustelussa…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ilmoittauduttaessa. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 293 – Tenttijällä, joka saapuu 30 minuutin kuluessa kuulusteluajan alkamisesta, on oi- keus osallistua kuulusteluun. Kuulusteluajan katsotaan alkavan aina tasatunnilta. – Kuulustelutilaisuudesta ei…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…tuntia. 30 § Kuulustelujen järjestäminen Kuulustelutilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta myöhästyneitä. Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta myöhästyneitä. Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun ilmoittauduttaessa. Kuulusteluun osallistuvan on tarvittaessa…