Hakutulokset: media

Media [sivu]

Yliopistolla on käytössä eStream-mediapalvelin opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön, johon kirjaudutaan UEF:n tunnuksilla. Palveluun voi ladata videoita ja jakaa niitä sieltä. Videoita voi tallentaa ja muokata Encoderin avulla. Käyttöohjeet löytyvät wikistä….

Sosiaalisen median käytön suositus [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt suosituksen siitä, miten sosiaalista media kannattaa käyttää yliopiston eri toiminnoissa – tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median palveluja käyttäville yliopistolaisille….

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

…includes the doctoral candidate’s contact information. Af- ter the press release has been published, the doctoral candidate must be reachable by the media, because if the media finds a dissertation…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…kirjallisuus II (5 op) Erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä 2124406 Mediakulttuurin erikoistumisopinnot (5 op) Opinto-opas 2018–2019 75 2124407 Media– ja kulttuuriteoria (5 op) 2124405 Mediakulttuurin metodologia (5 op) tai 2124110 Kulttuurintutkimuksen…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. 2126140 Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot (30 op) 2126260s Mediakulttuurin ja viestinnän aineopinnot (sivuaine) (30 op) 2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op) Median rakenteita ja…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…tähän laajaan kenttään. Tarkastelemme sekä median yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita että siihen liittyviä arkisia käytäntöjä. Mielenkiintomme kohteena ovat muun muassa media globaalina liiketoimintana, yksittäiset mediaesitykset ja mediateknologioiden merkitys arkielämässä. Lisäksi…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…Usein omaa vaivaa voi säästää liittämällä valmista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmista. sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työnhaussa kasvattaa suosiotaan koko ajan. Suosituimpia sosiaalisen median kanavia työnhaussa ovat tällä hetkellä….

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…säästää liittämällä valmista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmista. sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työnhaussa kasvattaa suosiotaan koko ajan. Suosituimpia sosiaalisen median kanavia työnhaussa ovat tällä hetkellä. LinkedIn, jonne voi ladata…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…suorittaminen. Toimittajan tehtäviin hyödylli- siä sivuaineita ovat esimerkiksi mediakulttuuri ja viestintä, suomen kieli ja yhteiskunta- tieteelliset aineet. Tutkimustyöstä kiinnostuneen kannattaa valita sivuaineensa omaa tut- kimusteemaa tukevasti. Tällöin kyseeseen voivat tulla…