Hakutulokset: muutoksenhaku

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

Muutoksenhakuosoitukset Heimosta (vaatii kirjautumisen) löytyvät tarkemmin seuraavat lomakkeet: Valitusosoitus (valitusviranomainen hallinto-oikeus), Oikaisupyyntöosoitus (oikaisua haetaan muutoksenhakulautakunnalta) opiskelijavalinnasta ja pääaine- tai linjavalinnasta hyväksilukemisesta opintosuorituksen arvostelusta ja opiskeluoikeuden menettämisestä Lisää Itä-Suomen yliopiston säädöksiä,…

Yliopiston sisäinen muutoksenhaku [sivu]

…itseoikaistua päätöksen, asia jää muutoksenhakulautakunnassa raukeamaan. Muutoksenhakulautakunta ei siis käsittele asiaa pidemmälle. Lautakunta toimittaa hakijalle ja opettajalle päätöksensä. 8. Opettajan lausunto saapuu muutoksenhakulautakunnalle 9. Muutoksenhakulautakunta toimittaa opettajan lausunnon (jos ei…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…Tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 49 §) Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 50 §) Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä (Tutkintosääntö, 51 §) Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta (Tutkintosääntö, 52 §) Muutoksenhaku yliopiston päätökseen, joka…

Opintojohtosääntö [sivu]

…opinnäytteen arviointiin tyytymätön opiskelija voi tehdä muutoksenhakulautakunnalle oikaisupyynnön neljäntoista (14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. 51 § Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä Yliopistolain 82 §:n…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…49 §) Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 50 §) Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä (Tutkintosääntö, 51 §) Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta (Tutkintosääntö, 52 §) Muutoksenhaku yliopiston päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista (Tutkintosääntö, 53…

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas [sivu]

…maksutta. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta yliopiston muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon. Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja syventävien opintojen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintojakson ja -kokonai- suuden kohdalla. Oikaisumenettelyt Tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 49 §) Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 50 §) Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä (Tutkintosääntö, 51 §) Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta (Tutkintosääntö,…