Hakutulokset: oikeustieteet

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…opintoneuvonta Kauppatieteet, Kuopio: amanuenssi Christina Piel Christina Piel, kansainväliset maisteriohjelmat: amanuenssi Sari Tarvainen Oikeustieteet: amanuenssi Sanna Ruokolainen Sosiaali- ja terveysjohtaminen: Yleinen opintoneuvonta perustutkinto-opiskelijoille: Heli Kemppainen Yleinen neuvonta jatko-opiskelijoille: amanuenssi Hanna…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…op Yrittäjyys väh. 25 op Innovation Management väh. 25 op Entrepreneurship in Health väh. 25 op Matkailualan perusopinnot väh. 25 op Oikeustieteet (Joensuu) Eurooppaoikeus 25/35 op Finanssioikeus 25/35 op Hallinto-oikeus…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

Oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit [sivu]

…aineenopettaja ja luokanopettaja) Metsätiede O Oikeustieteet Opinto-ohjaus Ortodoksinen teologia P Psykologia R Ravitsemustiede Ruotsin kieli S Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Sosiaalipedagogiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalitieteet Sosiaalityö Sosiologia…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…esimerkiksi yhteiskunta- tai kult- tuuritieteelliset opinnot tai esimerkiksi teologia, psykologia, oikeustieteet tai kasvatustie- teet. Asiantuntijavaihtoehdossa opiskelevia suositellaan hakeutumaan maisterivaiheen opinnoissa ohjattuun korkeakouluharjoitteluun. Suuntautumisvaihtoehtoja ja eri ammatteihin johtavia opintopolkuja käydään tarkem-…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…jotka ovat sisältyneet tai si- sältyvät toiseen opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Lisäksi on huomioitava, että Ope- tushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteet-oppiaineryh- män tarjoamista opintojaksoista. UEF // Opinto-opas 2018-2019 94…

YHKA_Erasmus+ -vaihtoyliopistot_25.1.2019 [pdf]

…University of Debrecen 1 2 Viro University of Tartu 1 2 OIKEUSTIETEET (Law) Espanja Universidad de Alicante 1 Universidad de Extremadura 1 Universidad de Navarra 1 2 3 Universidad Católica…