Hakutulokset: opinto-oikeus

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…erikoishammaslääkärin tutkinnosta (316/2003)   Opintojohtosääntö 2019, Opintojohtosääntö 2019 (pdf) Jatkuvan oppijan opintooikeus (akateemisen rehtorin päätös 27.5.2019) Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tai sivuaineeseen laaditun opinnäytteen arvioinnissa käytettävän arviointiasteikon muutoksen toteuttaminen (akateemisen rehtorin…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

25/35 op Lainsäädäntötutkimus 25/35 op Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus 25/35 opik25/35 opollisuuden tutkimus Siviilioikeus 25/35 op Ympäristöoikeus 25/35 op Valtiosääntöoikeus 25 op Sosiaalioikeus 25 op Työ- ja virkamiesoikeus

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus [sivu]

seuraavan kahden lukuvuoden ajan ilmoittautumalla opiskelijaksi (jatkuvan oppijan opintooikeus). 1.8.2019 tai sen jälkeen valmistuva opiskelija voi aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeuden milloin tahansa tutkinnon suorittamisen jälkeen, kuitenkin siten, että opintooikeus päättyy…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto- oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

jokin perusopetuksessa opetettava aine 37 tai 2. opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3. opintooikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin). Mikäli ilmoittautuneita on liikunnan perusopintoihin enemmän kuin 50, järjestetään…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

Yleis- hallinto-oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen kes- kinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa. 5 erinomainen Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti. Opinto-opas 2018–2019 49 6.5.2 Opintokokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

mukaan. 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonai- suus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet…