Hakutulokset: opinto-oikeus

Opintojohtosääntö [sivu]

§:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö. 2 § Määritelmät Tässä opintojohtosäännössä tarkoitetaan opiskelijalla henkilöä, jolla yliopiston opintoihin opiskeluoikeus tai opintooikeus, opiskeluoikeudella tutkinnonsuoritusoikeutta ja opinto-oikeudella muuta oikeutta opiskella, tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta… Continue Reading Opintojohtosääntö

sivuaineopas (pdf) [pdf]

pedagogiset opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa opetettava aine tai 2. opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3. opintooikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) tai 4. ravitsemustieteen pääaineopintooikeus. Filosofisen… Continue Reading sivuaineopas (pdf)

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

jokin perusopetuksessa opetettava aine 37 tai 2. opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3. opintooikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin). Mikäli ilmoittautuneita on liikunnan perusopintoihin enemmän kuin 50, järjestetään… Continue Reading Filtdk-sivuainevalinnat-2019

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

löytyvät oikeustieteiden opintoyhteisöstä. Opiskelijatuutorit Oikeustieteiden opiskelijatuutoreiden nimet ja yhteystiedot löytyvät oikeustieteiden laitoksen internet-sivuilta. Tuutorina toimimisesta opiskelija saa 3 opintopistettä (muita opintoja, ei kuulu pääaineopintoihin). Tuutoritoimintaan annetaan koulutusta, josta vastaavat opintopalvelut… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020