Search Results: opinto-oikeus

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…§:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö. 2 § Määritelmät Tässä opintojohtosäännössä tarkoitetaan opiskelijalla henkilöä, jolla yliopiston opintoihin opiskeluoikeus tai opinto-oikeus, opiskeluoikeudella tutkinnonsuoritusoikeutta ja opinto-oikeudella muuta oikeutta opiskella, tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta… Continue Reading Opintojohtosääntö

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…argumentaatioon. ON-rakenne (180 op) ja opintopolku on esitelty oikeustieteiden laitoksen opintoyhteisössä. OTM-tutkinnon rakenne (120 op) ja opintopolku on esitelty oikeustieteiden laitoksen opintoyhteisössä. Tutkintojen tarkemmat sisällöt Oikeustiede, (ON/OTM) –opinto-oppaassa WebOodissa. Oikeustieteiden… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

opintopolku ja tutkintorakenne on esitelty oikeustieteiden laitoksen opintoyhteisössä. HTM-tutkinto (120 op) Pääaineet: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Opinnot valmistumisen jälkeen – jatkuvan oppijan opinto-oikeus [Student Book Search Tag]

…Katso luettelo sivuaineista. Opetukseen osallistumisen mahdollisista rajoituksista määrätään opetussuunnitelmissa. Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevalla on oikeus saada virallinen opintorekisteriote suorittamistaan opinnoista. Millainen on jatkuvan oppijan opinto-oikeus? Jatkuvan oppijan opinto-oikeus on ns…. Continue Reading Opinnot valmistumisen jälkeen – jatkuvan oppijan opinto-oikeus