Hakutulokset: opinto-oikeus

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus 25/35 opik25/35 opollisuuden tutkimus Siviilioikeus 25/35 op Ympäristöoikeus 25/35 op Valtiosääntöoikeus 25 op Sosiaalioikeus 25 op Työ- ja virkamiesoikeus 25 op Yritysjuridiikka 25/35 op Kansainvälinen…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, fi- nanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntö- tutkimus, oikeustaloustiede, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varallisuusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. 160 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden…

Filtdk_sivuaineopas2017 [pdf]

(AMK) tai liikuntaneuvojan koulutukseen suoritettujen opintojen perusteella. 2) opintosuoritusrekisterissä olevan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen pakollisten opintojaksojen opintopistekertymän perusteella. 3) opintosuoritusrekisterissä olevan opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella. Valinnassa otetaan huomioon…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina. Opintokokonaisuudet jakautuvat yhteen tai UEF // Opinto-opas 2018-2019 10 useampaan opintojaksoon. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintokohde on esim. tutkinto, koulutus, pääaine,…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto- oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

OTM-tutkinnon rakenne (120 op) Syventävät opinnot voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, finanssioi- keus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varalli- suusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

jossain seuraavista oppiaineista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. Pääaineen aineopintoihin voi sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja. Pääaineiden opintojen pakollisuudesta ja…

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, fi- nanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntö- tutkimus, oikeustaloustiede, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varallisuusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. Opinto-opas 2014−2016 161…

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille [sivu]

opiskelijalle tarkemmat ohjeet opintojen suorittamisesta. Avoin yliopisto ilmoittaa opiskelijalle myös kielteisestä päätöksestä. Opiskelija huolehtii, että opinnot tulevat suoritetuksi opintooikeusajan puitteissa. Mikäli opinnot eivät tule valmiiksi ennen opintooikeusajan päättymistä, opiskelija voi…