Hakutulokset: opinto-oikeus

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

25/35 op Lainsäädäntötutkimus 25/35 op Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus 25/35 opik25/35 opollisuuden tutkimus Siviilioikeus 25/35 op Ympäristöoikeus 25/35 op Valtiosääntöoikeus 25 op Sosiaalioikeus 25 op Työ- ja virkamiesoikeus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto- oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

jokin perusopetuksessa opetettava aine 37 tai 2. opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3. opintooikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin). Mikäli ilmoittautuneita on liikunnan perusopintoihin enemmän kuin 50, järjestetään…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

Yleis- hallinto-oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen kes- kinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa. 5 erinomainen Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti. Opinto-opas 2018–2019 49 6.5.2 Opintokokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

mukaan. 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonai- suus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

aineopinnot sekä vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus. Sivuaineen opintokokonaisuuden tulee olla vähintään 25 opintopisteen laajuinen. Li- säksi tutkintoon tulee sisältyä kieli- ja viestintäopintoja vähintään 9 opintopistettä ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 opintopiste….

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina. Opintokokonaisuudet jakautuvat yhteen tai UEF // Opinto-opas 2018-2019 10 useampaan opintojaksoon. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintokohde on esim. tutkinto, koulutus, pääaine,…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

ja saanut samasta opintosuorituksesta eri arvo- sanoja tai opintopistemääriä, hänen lopulliseksi opintosuorituksekseen tulee opintopistemääräl- tään laajin suoritus riippumatta arvosanasta. Mikäli opintopistemäärät ovat samoja, opintosuo- ritukseksi tulee arvosanaltaan korkein suoritus, ellei…