Hakutulokset: opinto-oikeus

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

opintojaksopalautteesta (25.8.2010) Opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa (22.6.2010) Lisäajan hakeminen tutkinnon suorittamiseen​ Erikoistumiskoulutuksia koskevat suositukset ja ohjeet (23.3.2018) ja mallilomake Muutoksenhakuosoitukset Heimosta (vaatii kirjautumisen) löytyvät tarkemmin seuraavat lomakkeet: Valitusosoitus (valitusviranomainen hallinto-oikeus), Oikaisupyyntöosoitus…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

25/35 op Lainsäädäntötutkimus 25/35 op Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus 25/35 opik25/35 opollisuuden tutkimus Siviilioikeus 25/35 op Ympäristöoikeus 25/35 op Valtiosääntöoikeus 25 op Sosiaalioikeus 25 op Työ- ja virkamiesoikeus

Opinnot valmistumisen jälkeen – jatkuvan oppijan opinto-oikeus [sivu]

Jatkuvan oppijan opintooikeus 1.8.2019 lähtien Itä-Suomen yliopistosta valmistuvalla on oikeus täydentää tutkinto-opintojaan opintojohtosäännössä määritetyllä tavalla: “Tutkinnon suoritusoikeus päättyy, kun tutkinto, jonka suorittamiseksi oikeus on myönnetty, on suoritettu. Opiskelijalla, joka on…

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus [sivu]

seuraavan kahden lukuvuoden ajan ilmoittautumalla opiskelijaksi (jatkuvan oppijan opintooikeus). 1.8.2019 tai sen jälkeen valmistuva opiskelija voi aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeuden milloin tahansa tutkinnon suorittamisen jälkeen, kuitenkin siten, että opintooikeus päättyy…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto- oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

jokin perusopetuksessa opetettava aine 37 tai 2. opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3. opintooikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin). Mikäli ilmoittautuneita on liikunnan perusopintoihin enemmän kuin 50, järjestetään…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus [pdf]

ns. erillisten opintojen opintooikeus. Se koskee perustutkinnon eli alemman ja/tai ylemmän korkeakoulututkinnon 1.8.2019 jälkeen suorittaneita. Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voi opiskella yliopiston opintoja vapaan sivuaineoikeuden mukaisesti tai suorittaa loppuun sivuaineopintoja, joihin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

Yleis- hallinto-oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen kes- kinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja,…