Hakutulokset: opintojen-korvaaminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat. UEF // Opinto-opas 2018-2019 104 3.2.4 Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…saa suunnitte- lijalta. Kemian opintojen arvostelu. Kemian luentokurssit, lopputentti ja tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Perus- ja ai- neopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuudet määräytyvät opintopisteillä pai- notetuista keskiarvoista. Opintokokonaisuuksiin vaadittavien opintojen

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…perusta, jolle tutkinnon suorittaminen, opintojen eteneminen ja opintojen ohjaus pohjautuu. Tutustumalla huolella tähän materiaaliin selviät huomattavasti helpommin opintojen aikana eteen nousevista ongelmatilanteista. Ohjeet opetukseen osallistumisesta Yleisohjeet opetukseen osallistumisesta (Nämä ohjeet…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…h. 3112, puh. 0294454940, s-posti elisa.miettinen@uef.fi ) 2.3 OPINTOJEN KORVAAVUUSPERUSTEET / SISÄLLYTTÄMINEN JA KORVAAMINEN Hyväksilukemisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin suoritettujen opintojen, harjoitte- lun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…syventäviin opintoihin. Syventävien opintojen suorituksena voi käyttää myös muita, professorin kanssa erikseen sovittavia opintojaksoja. Kaikki seuraavat syventä- vien opintojen Karjalan kielen valinnaisten opintojen opintojaksot käyvät myös aineopintojen Karjalan kielen valinnaisten…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Tavoitteena on lisäksi auttaa opis- kelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on aut- taa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…Kaikkien hoitotieteen opiskelijoiden tulee liittyä tähän ryhmään heti opintojen alussa ja seurata tiedotusta aktiivisesti opintojen ajan. Yammer-ryhmän viestit voi halutessaan tilata myös UEF-opiskelijasähköpostiin. Opiskelijan kannattaa seurata Yammerissa ainakin seuraavia ryhmiä:…