Hakutulokset: opintorekisteriote

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelijatodistus [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelija, jolla on voimassaoleva UEF-käyttäjätunnus, voi tilata sähköisesti varmennetun virallisen suoritusotteen tai opiskelutodistuksen WebOodista. Tilatut dokumentit ovat PDF-tiedostoja, ja niissä on sähköinen allekirjoitus, joka vahvistaa niiden…

Diploma Supplement [sivu]

…Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. TESTI Lisätietoja Europassin sivuilla. Malli: Diploma Supplement ja opintorekisteriote (pdf)…

Sähköiset työkalut ja sähköinen asiointi [sivu]

…yhteystietojasi jne. Sähköinen asiointipalvelu osta tulostussaldoa, tilaa opintorekisteriote tai opiskelijatodistus, tee korvaavuushakemus, hae lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen jne. (kirjautuminen UEFkäyttätunnuksilla) Yammer-keskustelualusta ole yhteydessä muihin uefilaisiin, jaa tietoa ryhmien välillä, tiedota, seuraa…

Opintosuoritusote ja opiskelijatodistukset [sivu]

17.12.2018 alkaen voit saada WebOodista opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti varmennettu dokumentti…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…suoritetut opinnot eli AHOT (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot) – Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta – Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA…

FILO AHOT-HAKEMUS-2015 [pdf]

…nimi suomeksi Oppilaitoksen nimi englanniksi Opintojen laajuus, arvosana ja suoritusaika Liitteet: opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista kopiot todistuksista (opintorekisteriote, koulutus- tai työtodistukset). Jos haet korvaamista muulla tavoin kuin opinnoissa hankitun osaamisen perusteella,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…15 Opetushenkilökunta Omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Päätöksenteko opintojen korvaamista koskevissa asioissa (AHOT) Oman oppiaineen opintokokonaisuuksien sisällöistä vastaaminen Toimistosihteeri / opintosihteeri Opintosuoritusten rekisteröinti Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus…

hakukuulutus_Nordic Centre Intia_kesä 2018 [pdf]

…Itä-Suomen yliopisto myöntää 3–6 kesäkurssille valitulle opiskelijalle 800 euron apurahan. Itä-Suomen yliopiston apuraha edellyttää kurssin suorittamista kokonaisuudessaan. Hakuaika: 22.1.–2.2.2018. Hakuohje: sähköinen haku SoleMOVE-järjestelmässä. Sähköiseen hakemukseen liitetään opintorekisteriote, jonka tilataan itse…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kan- sallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta…