Hakutulokset: opiskelija

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

tai tekee keskeyttämispäätöksen, jos opiskelija on sitä pyytänyt. Mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai mikäli opiskelija ei hyväksy arvosanaehdotusta, osaston/laitoksen johtaja voi harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan. Arvostelusta lähetetään opiskelijalle… Continue Reading Opinnäytetyön tarkastus

Opinnäytteet [sivu]

…Kandidaatin tutkielma voi olla pakollinen myös sivuaineopiskelijalle, jos opiskelija suorittaa aineopintokokonaisuutta. Tässä on kuitenkin oppiainekohtaisia eroja. Kandidaatin tutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteelliseen kirjoittamiseen tieteellisen tiedonhankintaan ja käsittelyyn sekä… Continue Reading Opinnäytteet

Tenttiminen [sivu]

opiskelija– ja opintosuoritusrekisterissä. Dekaani, opetusta antavan erillis- ja palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä. Määräajasta… Continue Reading Tenttiminen

Lukuvuoden ajankohtia [sivu]

…ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Lukuvuosi 1.8.2018-31.7.2019 1.8.2019-31.7.2020 Ilmoittautuminen yliopistoon koko lukuvuodeksi (kirjoilla olevat opiskelijat) 2.5. – 15.9.2018 2.5. – 15.9.2019 Ilmoittautuminen yliopistoon (ensimmäisen vuoden opiskelijat) päättyy 31.8.2018 päättyy 31.8.2019 Ilmoittautuminen… Continue Reading Lukuvuoden ajankohtia