Hakutulokset: opiskelija-alennus

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

tai tekee keskeyttämispäätöksen, jos opiskelija on sitä pyytänyt. Mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai mikäli opiskelija ei hyväksy arvosanaehdotusta, osaston/laitoksen johtaja voi harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan. Arvostelusta lähetetään opiskelijalle… Continue Reading Opinnäytetyön tarkastus

Tenttiminen [sivu]

opiskelija– ja opintosuoritusrekisterissä. Dekaani, opetusta antavan erillis- ja palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä. Määräajasta… Continue Reading Tenttiminen

Opinnäytteet [sivu]

…myös sivuaineopiskelijalle, jos opiskelija suorittaa aineopintokokonaisuutta. Tässä on kuitenkin oppiainekohtaisia eroja. Kandidaatin tutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteelliseen kirjoittamiseen tieteellisen tiedonhankintaan ja käsittelyyn sekä tieteenalan argumentoinnin hahmottamiseen tieteelliseen ajatteluun… Continue Reading Opinnäytteet

Lukuvuoden ajankohtia [sivu]

…ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Lukuvuosi 1.8.2019-31.7.2020 Ilmoittautuminen yliopistoon koko lukuvuodeksi (kirjoilla olevat opiskelijat) 2.5. – 15.9.2019 Ilmoittautuminen yliopistoon (ensimmäisen vuoden opiskelijat) päättyy 31.8.2019 Ilmoittautuminen yliopistoon vain kevätlukukaudeksi (vanhat opiskelijat) 1.12.2019… Continue Reading Lukuvuoden ajankohtia

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja hallintotieteiden maisterin tutkinto Opiskelijat valitaan Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan julkisoikeuden opiskelijaksi. Opiskelijan tulee valita pääaineensa opintojen edetessä (toisen opintovuoden syksyllä) ja ilmoittaa valitsemansa pääaine opiskelijarekisteriin oikeustieteiden opintoyhteisöstä lomakkeella. Hallintotieteiden… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ON-tutkinto- opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oi- keustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas