Hakutulokset: oppiaine

Oppiaine- tai koulutuskohtaiset tiedotteet uusille opiskelijoille [sivu]

Uuden opiskelijan oppiaine– tai koulutuskohtaisen materiaalin (mm. tervetulokirje, ensimmäisten viikkojen ohjelma, tuutorikirje, Smart Start -opas ja oppiaineen henkilökunnan yhteystiedot) löydät alla olevasta listasta oman oppiaineesi/koulutuksesi kohdalta. Tiedotteet on muotoiltu syksyllä…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…opintoyhteisösi on kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisö. Kannattaa seurata myös sivuaineidesi opintoyhtei- söjä. Lista opintoyhteisöistä on koottu Kamuun. Oppiaine: Oppiaine on tietyn alan tutkimukseen perustuvaa opetusta antava yksikkö, jossa suoritettavat…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensiarvoisen tärkeää. Opintojen ensimet- reillä oman oppiaineesi opiskelijatutorit ovat auttamassa Sinua alkuun niin opintoihin liitty- vissä asioissa kuin opintososiaalisissa kysymyksissäkin. Oppiaineiden amanuenssien tai opet- tajien kanssa laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma tarjoaa…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…voivat hakea muut paitsi osaston kääntämisen oppiaineita pää- tai sivuaineenaan opiskelevat. Oppiaineella on kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille. Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa yksittäisiä, heidän opinto-ohjelmansa…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…eri oppiaineiden sisällöllisiä ja pedagogisia perusteita sekä yhdistää oppiaineita läpäiseviä ja integroivia aihekokonaisuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa oppiaineiden opiskeluun liittyviä oppimisen ongelmia ja huomioida ne opetuksen eriyttämisessä. Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta….

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ilmoitustaululla. Suositukset kuulustelujen järjestämiseksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekun- nassa – Oppiaineen yleisiä kuulusteluja suositellaan järjestettäväksi kolme tenttiä lu- kukaudessa. Oppiaineet huolehtivat, että kuulusteluissa on mahdollisuus tenttiä oppiaineen opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja….

Miten ja milloin yliopisto-opinnot käynnistyvät? [sivu]

yhteyttä oppiaineesi yhteyshenkilöön (esim. amanuenssi tai oppiainetuutori). Oppiaineet/koulutusohjelmat vastaavat OPI-opintojakson opintopisteiden myöntämisestä. Suoritusperusteet opintojakson läpäisemiseksi ovat oppiaine-/koulutusohjelmakohtaiset. Orientaatio yliopisto-opintoihin opintojakson vastuuhenkilö kaikille opiskelijoille yhteisen ohjelman osalta on Niina Rissanen (niina.rissanen…

SPSS ja tilastotiede [sivu]

…osoitteesta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx (vaatii kirjautumisen) Tilastollista neuvontaa ja opintoja Tilastotieteen oppiaine järjestää tilastotieteen opetusta sekä lisäksi neuvontaa koskien tilastollisten menetelmien oikeaa käyttöä. Neuvontapalvelu on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille, jotka…

Mikä on Kamu? [sivu]

…ovat opiskelijan Kamu Käsikirjassa. Uusien opiskelijoiden ohjeet ovat käsikirjassa ja ne on nostettu omaksi osakseen. Tiedekuntien ohjeet on kerätty sivulta aiheen sivulta Ohjeet tiedekunnittain. Oppiaine– ja koulutuskohtaiset tarkentavat ohjeet opiskelijoille…