Hakutulokset: palautus

Yliopiston kirjasto [sivu]

Yliopiston kirjasto – Hyvällä tieteellä on välittäjänsä Itä-Suomen yliopiston kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, jonka yliopiston tieteenaloille painottuvia palveluja, kokoelmia ja tiloja voivat käyttää kaikki tiedontarvitsijat. Kirjaston palvelupisteitä…

Kandidaattityön arviointilomake [pdf]

…Tarkastajan lausunto Arviointi Hyväksytty Kiittäen hyväksytty Allekirjoitus Paikka ja aika Nimikirjoitus Nykyinen osoite tai yliopiston yksikkö Nimen selvennys ja oppiarvo/ammatti Lomakkeen palautus Oppiaine Hyväksymi- nen ____ / ____ 20___ Oppiaineen…

Kandidaatin työn ilmoittautuminen [pdf]

…esityksen Päiväys ____ / ____ 20____ Nimikirjoitus ja nimenselvennys Lomakkeen palautus Oppiaineen kanslia Tiedoksi Opiskelija, ohjaaja/tarkastaja Sukunimi: Etunimi: Lähiosoite: Postinro Postitoimipaikka: undefined: Syntymäaika: Sähköposti: undefined: Off Kansanterveystiede: Off Liikuntalääketiede: Off…

Lumet paaaineen_tai_kampuksen_vaihtaminen_lomake_17_syksy [pdf]

…perusteet Pääaine, jossa opiskelee ja josta siirtoa haetaan Suoritetut opinnot, joiden perusteella opinto-oikeutta haetaan (nimi, laajuus) Liitteet opintosuoritusote motivaatiokirje (tietojenkäsittelytiede) Hakija Päiväys Allekirjoitus Hakemuksen palautus: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Opintopalvelut…

Lumet harjoittelusuunnitelmalomake [dot]

…tekee suorituksesta suoritusilmoituksen vastuuyksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin. [image: image1] Lomakkeen palautus ja jakelu Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 16.9.2016 ALN [image: image3.png]9 ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…

Lumet harjoittelusuunnitelma 10_2018 [dot]

…tekee suorituksesta suoritusilmoituksen vastuuyksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin. [image: image1] Lomakkeen palautus ja jakelu Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 16.9.2016 ALN [image: image3.png]9 ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…

Todistushakemus, hammaslääketieteen lisensiaatti [pdf]

…_____ op Kieli: suomi / englanti (yliviivaa tarpeeton) Tutkintoon sisältyvät valinnaiset opintojaksot Hops-lomake toimitettu Leena Lampiselle Lisätietoja: Päiväys ja allekirjoitus _____ /_____ 20_____ ____________________________________________ Palautus Kati Nykänen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion…

LUMET tutkielmien aloittaminen sopimuspohja [dot]

…· Sovellettu fysiikka – tutkimuspäällikkö Tero Karjalainen · Tietojenkäsittelytiede – professori Markku Hauta-Kasari, yliopistonlehtori Erkki Pesonen, tutkimuspäällikkö Jarkko Suhonen, professori Markku Tukiainen · Ympäristötiede – yliopistonlehtori Jonne Naarala Lomakkeen palautus

Tttdk kandidaatin tutkielman aloituslomake 2019 [docx]

…sekä opinnäytetyönsä aihetta että ohjaajaa, on tästä ehdottomasti ilmoitettava aikaisemmin nimetylle ohjaajalle. Lomakkeen palautus: Biolääketiede: Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri Marjut Nenonen (Snellmania, huone 3169.1) Hoitotiede: Yliopisto-opettaja Ari Haaranen (Canthia, huone…

Lumet-harjoittelusuunnitelma-10_2018 [dot]

…tekee suorituksesta suoritusilmoituksen vastuuyksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin. [image: image1] Lomakkeen palautus ja jakelu Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 16.9.2016 ALN [image: image3.png]9 ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…