Hakutulokset: saados

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

Yliopistolaki (558/2009) Yliopistolain englanninkielinen käännös Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 + muutokset) Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009) Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009)…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 HAMMASLÄÄKETIEDE Terveystieteiden tiedekunta U EF // H am m aslääketied e // O P IN TO -O PA S 2018–2019 HYVÄ HETKI OLLA OPISKELIJA. OPINTO-OPAS…