Hakutulokset: sahkoinen-opintosuoritusote

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelijatodistus [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelija, jolla on voimassaoleva UEF-käyttäjätunnus, voi tilata sähköisesti varmennetun virallisen suoritusotteen tai opiskelutodistuksen WebOodista. Tilatut dokumentit ovat PDF-tiedostoja, ja niissä on sähköinen allekirjoitus, joka vahvistaa niiden…

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa [uutinen]

17.12.2018 alkaen opiskelija voi saada WebOodista itselleen opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti varmennettu dokumentti…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…johtaja tai opinto- ja opetusjohtaja voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. Todistukset, opintosuoritusten rekisteröinti ja opintosuoritusote 46 § Tutkinnoista annettavat todistukset Rehtori päättää todistuksia…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tarvittavasta määrästä vapaavalintaisia jaksoja, voidaan antaa merkintä opintokokonaisuuden suorituksesta. Suoritusmerkinnän antaa historian amanuenssi. Merkintää varten tarvitaan opintosuoritusote, johon opiskelija on merkin- nyt kokonaisuuteen haluamansa opintojaksot. Jos jokin on epäselvää sisällytettävien…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. TODISTUKSET, OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI JA OPINTOSUORITUSOTE 46 § Tutkinnoista annettavat todistukset Rehtori päättää todistuksia koskevista periaatteista. 47 § Opintosuoritusten rekisteröinti Opintosuorituksen…

Yliopistosanastoa [sivu]

…se voi koostua useammasta opintojaksoista. Opintosuoritusote sisältää kaikki opiskelijan suorittamat opintojaksot, arvosanat ja opintopisteet. Ks. lisää Opintopiste Opintojen mitoituksessa käytettävä yksikkö, jolla ilmoitetaan opintojaksojen laajuus. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Ari Haaraselle. Kesken opintojen ei anneta erillisiä opintosuoritustodistuksia, vaan tarvittaessa opiskelija osoit- taa tehdyt opintonsa virallisella opintorekisteriotteella. Lisätietoja osoitteessa kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ Valmistuttuaan opiskelija voi suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka…

Ohje sähköisesti varmennetun otteen tilaamisesta ja tarkistamisesta [pdf]

…enää sen jälkeen ole pätevä. Lisätietoa sähköisestä varmenteesta: https://kamu.uef.fi/student-book/sahkoisesti-varmennettu-opintosuoritusote-ja- opiskelijatodistus/. https://kamu.uef.fi/student-book/sahkoisesti-varmennettu-opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistus/ https://kamu.uef.fi/student-book/sahkoisesti-varmennettu-opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistus/ 3 PDF-tiedoston sähköisen allekirjoituksen tarkistaminen Kun avaat PDF-tiedoston Adobe Acrobat Readerilla, sen pitäisi näyttää suunnilleen tältä: Pdf-tiedostoihin on…