Search Results: sahkoinen-tentti

Office 365 [Student Book Search Tag]

…and international events Office 365 – Palvelut, kysymykset ja käyttökokemukset – Kysymyksiä ja käyttökokemuksia aiheesta STATA käyttäjät/users – STATA ohjelmiston vertaistukea. Sähköinen tentti – Tiedotusta sähköiseen tenttiin liittyen Tietotekniikkapalvelut /… Continue Reading Office 365

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…syventävien opintojen arvosanaan kerrotaan laitosten opetussuunnitelmissa. Tenttiminen Tenttien ajankohdat ja kesto Tenttien ajankohdista ja kestosta päätetään opetussuunnitelmissa. Tenttipäivät löytyvät WebOodista. Tenttiin ilmoittautuminen Opetussuunnitelman mukaiseen tenttiin tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym- menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kestosta päätetään opetussuunnitelmissa. Tenttipäivät löytyvät WebOodista. Tenttiin ilmoittautuminen Opetussuunnitelman mukaiseen tenttiin tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opetussuunnitelmassa voidaan antaa poikkeavia ja tarkentavia määräyksiä. (Opintojohtosääntö 32 §) Sähköiseen tenttiin… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

tenttimiseen järjestetään vähintään kaksi mahdollisuutta. Luento- kuulusteluja ei voi yleensä tenttiä yleisissä kuulusteluissa. Sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuu- lustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Lisätie-… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Teologian opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…voi yleensä tenttiä yleisissä kuulusteluissa. Sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuu- lustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Lisätie- toja Kamusta. Sähköisestä tenttijärjestelmästä löytyvät tentit ovat tentittävissä… Continue Reading Teologian opinto-opas 2018-2019

Henkilökohtainen kulkutunniste sähköiseen tenttitilaan [Student Book Search Tag]

…tentin laajennettuja aukioloaikoja. Voit mennä sähköiseen tenttitilaan ilmoittautumatta ensin Opparin tiskillä. Tenttitiloissa on kameravalvonnat ja niissä tehdään säännöllisen epäsäännöllisesti pistotarkastuksia, jolloin tarkistetaan kaikkien tenttijöiden henkilöllisyys. Mihin tenttitiloihin pääsen kulkutunnisteella? Joensuussa… Continue Reading Henkilökohtainen kulkutunniste sähköiseen tenttitilaan