Hakutulokset: sahkoinen-tentti

Office 365 [sivu]

…Sähköinen tentti – Tiedotusta sähköiseen tenttiin liittyen Tietotekniikkapalvelut / IT services – Tietotekniikkapalveluiden vertaistukikanava Tohtorinkoulutus//Doctoral education Tori eli Myydään/ Ostetaan/ Vaihdetaan/ Annetaan/ Vuokrataan jne. UEF // Kimppakyyti UEF // Oppari…

Sähköinen tentti: tilat ja käytännöt [sivu]

on kameravalvonta. Tenttitiloissa tehdään myös pistotarkastuksia, jolloin tarkistetaan kaikkien tenttijöiden henkilöllisyys. Ota siis tenttiin mukaan henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti! Jos poistut tenttitilasta kesken tentin, et saa enää palata takaisin samaan tenttiin….

Sähköiset työkalut ja sähköinen asiointi [sivu]

…tiedotusta ja viestintää Sähköinen tentti Sähköiset tenttijärjestelmät mahdollistavat tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Opiskelija voi itse päättää tentin ajankohdan sille annetuissa rajoissa. Lisää tietoa UEF opiskelijan työkaluista…

Exam: opiskelijan ohjeet [sivu]

UEF:n sähköisen tentin käyttösääntöihin ja varaudu toimimaan sen mukaisesti. Valitse suoritettava tentti, varaa tenttiaika ja tenttitila UEFin EXAM-tenttipalvelusta. Jos et pääsekään tenttiin, muista perua varaus. Mene tenttitilaan varaamanasi aikana. Huomioi…

Kesäopinnot [sivu]

Tutkinto-opetus Opinnoissa on erilaisia opetusmuotoja: luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja. Kesän aikana voi tehdä myös tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä, harjoitteluja ja projektitöitä. Osa tenteistä on sähköisinä tentteinä. Sähköinen tentti on kaikilla…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym- menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…Yleisten tenttien ajankohdat löytyvät WebOodin opinto- oppaista. Sähköiseen tenttiin ilmoittautuminen Joitakin opintojaksoja voi tenttiä myös sähköisesti Joensuun ja Kuopion kampusten tenttitilois- sa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Exam-tenttijärjestelmään ilmoittaudutaan osoitteessa https://exam.uef.fi/….

Yliopistosanastoa [sivu]

…ja aineopintojen jälkeen suoritettavia opintoja. Aiemmin on käytetty termiä laudatur-opinnot. Sähköinen tentti Tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä ja joka tehdään sähköisessä järjestelmässä. Ks. lisää. Tentti eli koe. Tiedekunta…