Hakutulokset: seniorituutori

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…1131022 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus (2 op) 1131012 Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina (2 op) 1131013 Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus (1 op) 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina (2 op) 1131015 Toimiminen seniorituutorina (1-2 op)… Continue Reading Sivuaineopiskelu UEFissa

Tuutorointi [sivu]

…(pdf) Uuden opiskelijan verkkomateriaali Mitä seniorituutori tekee ja mitä häneltä edellytetään Seniorituutoroinnin tarkoituksena on siirtää kokeneiden vertaistuutoreiden kokemuksia ja hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille. Seniorituutorit tuovat opiskelijanäkökulmaa koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen…. Continue Reading Tuutorointi

Ennakkotietoa vuoden 2020 tuutorihausta [uutinen]

Vuoden 2020 tuutorihaku on 23.1.-9.2.2020. Tuutoreita haetaan vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, kv-maisterituutoriksi ja vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi. Lisäksi uutena tuutoroinnin muotona käynnistyy maisterivaiheen tuutorointi kaikille suomenkielisille maisterivaiheesseen valittaville opiskelijoille. Samaan hakuun tulee siten haettavaksi… Continue Reading Ennakkotietoa vuoden 2020 tuutorihausta

Tuutoriportaat [pdf]

…kiinnostuu seniorituutoroinnista *hakee seniorituutoriksi *valitaan SENIORITUUTORI To im im in en se ni or itu ut or in a Opintopisteet *Toimiminen seniorituutorina 1-2 op tehtävänä mm. tuutorien rekrytointi- prosessiin ja… Continue Reading Tuutoriportaat

Hammaslääketiede [pdf]

…kts. KAMU:ssa ORI-ohjelma Seniorituutorit päivystävät 11.00 – kts. KAMU:ssa ORI-ohjelma Tietoiskuja, katso tarkemmat kuvaukset: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ • UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille • ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! • ESN KISA: Kuopion… Continue Reading Hammaslääketiede

Biologia Samrt Start -opas [pdf]

…15.00 Kerubi Stadion Oppiaineen henkilökunnan esittelytilaisuus 16.00 – Toimintaa vertaistuutoriryhmässä KESKIVIIKKONA 2.9 AIKA PAIKKA OHJELMA 9.30—13.45 verkossa Seniorituutorit päivystävät 10.00, 11.00, 12.30 ja 13.30 verkossa Tutustuminen IT-palveluihin (tietotekniikkapalvelut 10.00 ja… Continue Reading Biologia Samrt Start -opas

Opinto-ohjaaja [pdf]

…1 1131014 Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina 2 1131015 Toimiminen seniorituutorina 1-2 Muu vapaavalintainen ohjausasiantuntijuutta lisäävä opin- tojakso TUTKINTORAKENNE MAISTERI (KM) Koodi Nimi Op IV V 2235400 KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 105… Continue Reading Opinto-ohjaaja