Hakutulokset: sosiologia

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…tietohallinto 25 op Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede 25/35 op Sosiaalioikeus 25 op Sosiaalipedagogiikka 25/35 op Sosiaalipsykologia 25/35 op Sosiaalitieteet 25/35 op Sosiaalityö 25/55 op (Kuopio) Sosiologia 25/35 op Sukupuolentutkimus 30/30/60 op…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen Yhteiskuntatieteet: Border Crossings -maisteriohjelma: amanuenssi Jarmo Romppanen Sosiaalipedagogiikka//sosiaalipsykologia//sosiaalitieteet, Kuopio//sosiaalityö: amanuenssi Katja Lötjönen Sosiologia//yhteiskuntapolitiikka, Joensuun kampus//yhteiskuntatieteet, Joensuu: amanuenssi Minna Paronen Maisteri-, tohtori- ja vaihto-opintokoordinaattorit Master’s…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Kuopio/sosiaalitieteet, Kuopio -hakukohteessa aloittaneet opiskelijat eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiologian perus- ja/tai aineopintokokonaisuuk- sia opetussuunnitelmissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi. Jos sosiologiaa sivuaineena opiskeleva haluaa aineopintojen jälkeen vaihtaa pääaineeksi sosiologian, hänen tulee…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…En 1 nainen 2016 Yhteiskuntatieteiden maisteri Sosiologia Ei Muu En 1 mies 2016 Teologian maisteri Läntisen teologian koulutusohjelma Ei Muu En 1 Mies 2017 Yhteiskuntatieteiden maisteri Yhteiskuntapolitiikka Ei Muu En…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9. [uutinen]

…Kauppatieteiden laitos: kauppatieteiden sivuaineet (ml. yrittäjyys), kansantaloustiede Oikeustieteiden laitos Teologian osasto: läntinen ja ortodoksinen teologia Tietojenkäsittelytieteen laitos: Tilastotiede Yhteiskuntatieteiden laitos: Sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, nuorisotutkimus Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Biologia, ympäristötieteet Kuopion…

Oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit [sivu]

…aineenopettaja ja luokanopettaja) Metsätiede O Oikeustieteet Opinto-ohjaus Ortodoksinen teologia P Psykologia R Ravitsemustiede Ruotsin kieli S Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Sosiaalipedagogiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalitieteet Sosiaalityö Sosiologia

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…kauppatieteiden maisteri, useita eri pääaineita) kääntäjien koulutus (englanti tai saksa pääaineena) lastentarhaopettajien koulutusohjelma luokanopettajien koulutusohjelma lääkärien koulutusohjelma metsätiede oikeustiede proviisorien koulutus psykologia ravitsemustiede sosiaalityö sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka suomen historia ja…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…kielenä (HuK) KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP) Ks. Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot, erikoistumisalana sukupuolentutkimus. Taiteensosiologia 2129140 TAITEENSOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 OP) Sosiologian ja taiteensosiologian perustaidot 20 op 2122114 Taide yhteiskunnassa ja kulttuurissa…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…osiaalityö: yliopistonlehtori Taru Kekoni Sosiologia: amanuenssi Minna Paronen Yhteiskuntapolitiikka: amanuenssi Minna Paronen Yhteiskuntatieteiden yleinen työharjoitteluneuvonta sekä harjoittelutuki ja -sopimusasiat: amanuenssi Hanna Reinikainen Tutki, mihin vaiheeseen kaavailemasi harjoittelujakso sopii ja tarkista,…