Hakutulokset: terveyshallintotiede

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…tietohallinto 25 op Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede 25/35 op Sosiaalioikeus 25 op Sosiaalipedagogiikka 25/35 op Sosiaalipsykologia 25/35 op Sosiaalitieteet 25/35 op Sosiaalityö 25/55 op (Kuopio) Sosiologia 25/35 op Sukupuolentutkimus 30/30/60 op…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…neuvonta jatko-opiskelijoille: amanuenssi Hanna Reinikainen Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (1.8.2017 jälkeen aloittaneet): yliopisto-opettaja Juha Rautiainen Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede (ennen vuotta 2017 aloittaneet): yliopistonlehtori Tuula Kivinen Terveystaloustiede: yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Sosiaali-…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…maisteri Jns_Luokanopettajakoulutus Ei Työtön Kyllä 1 nainen 2016 Terveystieteiden maisteri Terveyshallintotiede Ei Töissä Kyllä järjestö tai säätiö Helsinki, Espoo tai Vantaa alempi kk-tutkinto vähemmän tärkeä melko tärkeä melko tärkeä melko…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…• lääketaloustiedettä • sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa  sosiaali- ja terveyshallintotiedettä  terveystaloustiedettä Sosiaali- ja terveyshallintotiedettä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja terveys- taloustiedettä on mahdollista opiskella myös avoimessa yliopistossa useilla…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…yleinen historia teologia (sekä läntisen että ortodoksisen teologian koulutusohjelmat) terveyshallintotiede kalvosarja vuonna 2015 valmistuneiden tuloksista kalvosarja vuonna 2014 valmistuneiden tuloksista työpaikkojen sijainti huhtikuussa vuosina 2011-2015 (perustuu vuosina 2010 -2014 valmistuneiden…

2018_Ammattinimikkeet_TERVEYSTIEDE [pdf]

…asiantuntija osastonhoitaja senior advisor tietosuojavastaava/kanta-vastaava Terveyshallintotiede alueellinen koordinaattori Account Manager asiantuntija Asumispalvelujohtaja Bioanalyytikko erikoissuunnittelija esimies Fysioterapeutti henkilöstöasiantuntija henkilöstösuunnittelija hoitotyön kliininen asiantuntija hoitotyön opettaja johtava hoitaja kehittämiskoordinaattori kuntoutuspäällikkö kuntoutussuunnittelija laatuvastaava laboratoriohoitaja…

avoin_tutkop2017_opetustarjonta [pdf]

Terveyshallintotiede/sosiaalihallintotiede, perusopinnot (25 op) verkko-opetus Työ- ja organisaatiopsykologia, perusopinnot(25 op) verkko-opetus Työ- ja organisaatiopsykologia, aineopinnot (35 op) verkko-opetus Urheilujohtaminen, aineopinnot (30 op) verkko-opetus Yleinen teologia, perusopinnot(25 op) verkko-opetus Yleinen teologia,…