Hakutulokset: tietojen-luovuttaminen

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

…Uljaalla ja opintotukilautakunnalla on omat rekisterinsä, joten tietojen muutoksista on ilmoitettava erikseen em. paikkoihin. Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä Yliopisto luovuttaa opiskelijarekisterin tietoja viranomaisille, tutkimuskäyttöön sekä opiskelua edistäviin tarkoituksiin. Lue lisää tietojenluovutuksesta….

Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä [sivu]

yliopiston opiskelijarekistereiden käyttöä ja tietojen luovutusta säätelevät EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, EU 2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen lainsäädäntö sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tietoja luovutetaan opiskelijatietojärjestelmästä seuraavasti: Tietojen luovuttaminen

PalauteOodin_rekisteriseloste_uef [pdf]

…ja opettajien henkilötiedot sekä opetuksen ja tenttien tiedot ovat fyysisesti samoja tietoja kuin Oodi-järjestelmän vastaavat tiedot. Oodi-järjestelmän rekisteriseloste on osoitteessa http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijarekisteri > Oodin rekisteriseloste. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen