Hakutulokset: valmistuneet

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

Yliopiston urapalvelut on seurannut säännöllisesti valmistuneiden (maisterit ja kandidaatit) sijoittumista työelämään. Seurantaa on tehty kahdella eri kyselyllä: Vastavalmistuneet (pian valmistumisen jälkeen tehdyt selvitykset) ja Uraseuranta (Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkoston malli)…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…kampuksittain vertailtuna Vuosina 2013–2015 Itä-Suomen yliopistosta valmistuneet valmistumiskampuksien mukaises- ti esitettyinä. Vuosina 2013–2014 Itä-Suomen yliopistosta valmistuneet valmistumiskampuksien mukaises- ti esitettyinä. Kuviot Mitä kautta tieto saatu työpaikasta? Vastavalmistuneiden vastaukset tietolähteestä vuosilta…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi (180 op) tai filosofian maistereiksi (120 op). Valmistuneet maisterit toimivat kansallisissa tai kansainvälisissä lääke-, terveys-, ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudelli- siin ja poliittisiin kysymyksiin. Maantieteen pääaineesta valmistuneet toimivat työelä- mässä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…sijainti yleisimpien maakuntien mukaan. Vuosina 2013–2014 Itä-Suomen yliopistosta valmistuneet valmistumiskampuksien mukaises- ti esitettyinä. Kuviot Kuvio 1. Mitä kautta tieto saatu työpaikasta? Vastavalmistuneiden vastaukset tietolähteestä vuosilta 2014-2015, f. 1323 Kuvio 2….

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 14.08. – 08.09.2017 [uutinen]

Pohditko omia vahvuuksiasi ja työnhakuun liittyviä asioita? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Kuinka voisit opintojesi aikana edistää tulevaa työllistymistäsi? Tiedätkö millaisissa tehtävissä muut alaltasi valmistuneet työskentelevät?…

Alumnitoiminta [sivu]

…jälkeen olet tervetullut liittymään yliopiston alumniverkostoon! Alumnitoiminnan kautta säilytät yhteyden kotiyliopistoon, pysyt ajan tasalla yliopistomaailman kuulumisista, voit verkostoitua ja vaikuttaa yliopiston toimintaan. Alumnejamme ovat kaikki yliopistostamme valmistuneet. Lisätietoa saat alumnisivuilta….

Urasuunnittelu- ja työnhaunkoulutukset [sivu]

Tiedätkö millaisissa tehtävissä alaltasi valmistuneet työskentelevät? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Miten työmarkkinat toimivat? Tunnistatko vahvuutesi ja pohditko työnhaun kysymyksiä? Mietitkö kuinka voisit edistää opintojesi aikana…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 13.08.2018 – 07.09.2018 [uutinen]

Pohditko omia vahvuuksiasi ja työnhakuun liittyviä asioita? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Kuinka voisit opintojesi aikana edistää tulevaa työllistymistäsi? Tiedätkö millaisissa tehtävissä muut alaltasi valmistuneet työskentelevät?…