Hakutulokset: vamma

Erityisjärjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

…Silaste Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, amanuenssi Katja Lötjönen (Kuopion kampus) ja amanuenssi Minna Paronen (Joensuun kampus). Linkkejä Aviris – näkövammaisten apuvälineet Celia – kirjastopalvelut näkövammaisille ja luki- tai oppimisvaikeuksisille, linkki…

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeus ja poissaolodokumentit [sivu]

…kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet Dokumentit: Riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

…sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: Riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija…

Erityistenttitilojen käytännöt [sivu]

TILAN KÄYTTÖOIKEUS Erityistenttitilan käyttö on sallittu vain opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja erityisjärjestelyihin tentissä. (Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Ks. lisätietoja). Ota yhteyttä opettajaan ennen…

Yliopistosanastoa [sivu]

…Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Edustajisto valitaan edustajistovaaleilla kahden vuoden välein. Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Erityisjärjestelyt opiskelijalla voi olla haitta tai vamma, jonka takia hän tarvitsee erityisjärjestelyitä…

Esteetön opiskelu [sivu]

…on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Esteettömyyden ja saavutettavuuden osa-alueisiin kuuluvat: Opintoasiat kuten valintakokeet, opintojen ohjaus, opetusjärjestelyt- ja käytännöt sekä…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…on suomi tai ruotsi. Vapautusta on haettava heti opintojen alussa. Ruotsin kielen tai vieraan kielen opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla aiempien ko. kielen opintojen puuttuminen, vamma tai sairaus tai muu…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tai vamma, voi hakea oikeutta opetuksen erityisjärjestelyi- hin. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista. Esimerk- kejä erityisjärjestelyistä ovat: – mahdollisuus lisäaikaan tentissä – mahdollisuus tenttiä suullisesti tai rauhallisessa tilassa…