Hakutulokset: vamma

Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

…päällikkö Mervi Silaste Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, amanuenssi Katja Lötjönen (Kuopion kampus) ja amanuenssi Minna Paronen (Joensuun kampus). Linkkejä Aviris – näkövammaisten apuvälineet Celia – kirjastopalvelut näkövammaisille ja luki- tai…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…puolilla maailmaa, ja yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa. Lisätietoja löytyy Kamusta. Esteetön opiskelu ja yksilölliset opintojärjestelyt Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta yksilöllisiin…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

…sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: Riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus…

Erityistenttitilojen käytännöt [sivu]

TILAN KÄYTTÖOIKEUS Erityistenttitilan käyttö on sallittu vain opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja erityisjärjestelyihin tentissä. (Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Ks. lisätietoja). Ota yhteyttä opettajaan ennen…

Yliopistosanastoa [sivu]

…opiskelijalla voi olla haitta tai vamma, jonka takia hän tarvitsee erityisjärjestelyitä opintojen sujuvuuden takaamiseksi. Ks. lisää Essee lyhyt kirjoitelma, jossa pohditaan jotain tiettyä aihepiiriä eri näkökulmista lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Essee voi…

Esteetön opiskelu [sivu]

…ottaminen korkeakouluopiskelussa Liikuntavammaisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Aspergerin oireyhtymän huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa. Esteettä töihin -verkkosivusto (vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…on suomi tai ruotsi. Vapautusta on haettava heti opintojen alussa. Ruotsin kielen tai vieraan kielen opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla aiempien ko. kielen opintojen puuttuminen, vamma tai sairaus tai muu…

Ohjeet_esteetön uef_2019 (1) [pdf]

…tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada kou- lutusta, työtä ja yleisesti tarjolla…

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…kieli-ja viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli-ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. Ohjeet ja lomake osoitteessa www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-han-kittu-osaaminen. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Esteetön opiskelu ja yksilölliset opintojärjestelyt Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea…