12130 Sivuaine: Valtiosääntöoikeus

Valtiosääntöoikeus (25 op)

Mikäli opiskelija suorittaa yleiset oikeusjärjestys-opinnot (60 op) –kokonaisuuden, sisältyy opintojakso 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää valtiosääntöoikeuden perusopintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuiseksi suorittamalla valitsemansa opintojaksot alla mainituista opintojaksoista.

  • 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  • 5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
  • 5311093 Public International Law 5 op
  • 5311094 Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op
  • 5311095 Lainvalmistelu 5 op
  • 5311314 Laillisuusvalvonta 5 op

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus

Lisätietoa

Lisätietoa opinnoista löydät oikeustieteiden sivuaineoppaasta WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Oikeustieteiden laitos, Joensuun kampus