17067 Tohtorikoulutuksen tietokanavat

KAMU: Tohtorikoulutuksen käsikirja

Kamu on käsikirja, josta löytyvät ohjeet kaikkiin tohtoriopintojesi vaiheisiin.

Yammer: Ajankohtaista tietoa

Yammer on UEFin yksityinen sosiaalinen verkosto, jossa jaetaan tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Tohtorikoululla ja kaikilla tohtoriohjelmilla on omat Yammer-ryhmänsä, joihin sinun kannattaa liittyä pysyäksesi ajan tasalla niiden tapahtumista ja muista tärkeistä tohtoriopintoihinsi liittyvistä tiedotteista. Voit myös liittyä muihin sinua kiinnostaviin ryhmiin esim. oman laitoksesi ryhmään, tutkimusrahoitusryhmään jne.

Yammer sijaitsee Heimossa, jonne päästäksesi sinun tulee kirjautua UEF-tunnuksin.

Peppi: Tietoa opinnoista

Peppi on opintotietojärjestelmä, josta löydät tietoa yksittäisten opintojaksojen sisällöistä ja ajankohdista sekä voit rekisteröityä opintojaksoille. Järjestelmän kautta voit myös mm. suunnitella opintojasi ja hankkia opintosuoritusotteen

Peppi korvasi aiemminn käytössä olleen WebOodin. Weboodista löydät kuitenkin vielä tohtoriohjelmien opinto-oppaat (Huom! kaikki tohtoriohjelmat eivät julkaise opastaan WebOodissa)

Heimo: Tietopankki ja työympäristö

Heimo on Itä-Suomen yliopiston digitaalinen työympäristö, joka sisältää UEFin sisäisen uutiskeskuksen sekä tietopankin (nimellä Palvelut), josta voi hakusanoin hakea tietoa haluamistasi aiheista.  Lisäksi löydät sieltä sähköiset asiointipalvelut, joiden kautta voit mm. hakea käyttöoikeuksia, ilmoittaa julkaisuja ja hakea tohtorintutkintotodistuksen.

Heimosta löydät myös päivittäisen työnteon välineitä, kuten 0365-ohjelmien verkkosovellukset ja OneDrive-tallennustilan. Heimo kulkee mukanasi missä vain ja on saatavilla laitteesta riippumatta kaikialla missä on nettiyhteys.

Heimoon kirjaudutaan UEF-tunnuksin.

Mepco: Henkilötietojen järjestelmä

Mepco on henkilöstötietojen järjestelmä, johon tallennetaan henkilö- ja työsuhdetiedot sekä apurahatutkijasopimukset.

Mikäli olet työsuhteessa UEFiin, näet Mepcosta omat työsuhdetietosi ja palkkalaskelmasi. Voit ilmoittaa henkilötietojen muutokset, täyttää loma- ja poissaolohakemuksia yms. sekä täyttää YPJ- sekä kehityskeskusteluihin liittyvät lomakkeet.