20105 Hakeminen tohtorikoulutukseen

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (KASVA)
Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE)
Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (WELMA)
Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma (SCITECO)

Ohjeet hakemiseen löydät tohtoriohjelman sivuilta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sitoumus ohjaajilta, jota voit hakea WebPropol-lomakeella.

Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelma (EBHB)

Ohjeet hakemiseen löydät tohtoriohjelman sivuilta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sitoumus ohjaajilta, jota voit hakea WebPropol-lomakeella.

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma (FORES)

Ohjeet hakemiseen löydät tohtoriohjelman sivuilta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sitoumus ohjaajilta, jota voit hakea WebPropol-lomakeella.

Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR)
Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma (DPMM)
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma (ATY)
Kauppatieteiden tohtoriohjelma
Oikeustieteiden tohtoriohjelma