25716 Sivuaine: Mediapaja

Mediapaja (25 op)

Mediapaja -opintokokonaisuus tarjoaa katsauksen mediakasvatuksen perusteisiin sekä käytännönläheistä opetusta mediasisältöjen – kuvan, äänen, tekstien ja videoiden – omaehtoiseen tuottamiseen ja hyödyntämiseen opinnoissa ja työelämässä. Opintojaksoja voi suorittaa yksittäin tai sivuaineen laajuisena kokonaisuutena. Opintojaksoilla on rajoitettu opiskelijamäärä.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus

Lisätietoa

Lue lisää mediapajasta WebOodissa.

Vastuuyksiköt: Humanistinen osasto, Joensuun kampus, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuun kampus