22478 Opintojen tuki ja työkalut – ohjausta

Opintoneuvonta tiedekunnissa

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöiden tiedot löydät alla olevista valikoista.

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät UEFF//Connectista.

Yleinen opintoneuvonta tiedekunnittain

Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Opintokoordinaattori: Henni Nevalainen 30.9.2021 saakka.
Kansainvälisten asioiden suunnittelija: Juuso Loikkanen 17.9.2021 saakka, 1.10.2021 alkaen Jenna Tuononen
Jatkotutkinto-opiskelijat: Kaisu Kortelainen

Humanistinen osasto

 • Englannin kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Englannin kieli ja kääntäminen: amanuenssi Risto Helén
 • Kirjallisuus: amanuenssi Meri Kinnunen
 • Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma - kirjallisuus, kulttuurintutkimus, perinteentutkimus: amanuenssi Meri Kinnunen
 • Logopedia: amanuenssi Riikka Myllys
 • Ruotsin kieli: amanuenssi Riikka Myllys
 • Suomen kieli: amanuenssi Meri Kinnunen
 • Venäjän kieli ja kulttuuri: amanuenssi Riikka Myllys
 • Venäjän kieli ja kääntäminen: amanuenssi Riikka Myllys
 • Yleinen kielitiede ja kieliteknologia: amanuenssi Riikka Myllys

Sivuaineet:

 • Japanin kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus: amanuenssi Risto Helén
 • Karjalan kieli ja kulttuuri: amanuenssi Meri Kinnunen
 • Käännöstiede: amanuenssi Riikka Myllys
 • Mediakasvatus: amanuenssi Meri Kinnunen
 • Projektiosaamisen opintokokonaisuus: amanuenssi Risto Helén
 • Ranskan kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Saksan kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille: amanuenssi Riikka Myllys
 • Suomen opettaminen toisena tai vieraana kielenä: amanuenssi Meri Kinnunen
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (Temokuu): amanuenssi Meri Kinnunen

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

 • Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Emma Hahl, amanuenssi Anne Pitkänen
 • Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus: amanuenssi Hannele Elonvuo
 • Kotitalous- ja käsityönopettajakoulutukset: amanuenssi Anne Loikkanen

Sivuaineet: amanuenssi Anne Loikkanen

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot
 • Alkukasvatus
 • Elämänkatsomustieto
 • Liikunta
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
 • Professional Intercultural Competence: Theory and Practice
 • Teaching Foreign Languages to Young Learners
 • Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka
 • Kuvataide
 • Kotitaloustiede
 • Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö
 • Musiikkikasvatus

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 • Erityispedagogiikka: amanuenssi Päivi Walling, amanuenssi Jenna Tuononen (30.9.2021 saakka, Elina Nykänen 1.10.2021 alkaen)
 • Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: amanuenssi Outi Tikkanen
 • Ohjaus: amanuenssi Salla Martinsén
 • Psykologia: amanuenssi Salla Martinsén

Sivuaineet:

 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Outi Tikkanen
 • Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op: amanuenssi Jenna Tuononen (30.9.2021 saakka)
 • Erityispedagogiikka, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/60 op: amanuenssi Päivi Walling
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/75 op: amanuenssi Outi Tikkanen
 • Oikeuspsykologia, perus- ja aineopinnot, 30/30 op: opintosihteeri Tanja Härkönen
 • Opetushallinto, 25 op: amanuenssi Jenna Tuononen (30.9.2021 saakka)
 • Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot, 60 op: amanuenssi Salla Martinsén
 • Psykologia sivuaineena, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: opintosihteeri Tanja Härkönen
 • Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: amanuenssi Salla Martinsén
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine), 25/60 op: amanuenssi Jenna Tuononen (30.9.2021 saakka)

Teologian osasto

 • Läntinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen
 • Ortodoksinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen

Sivuaineet:

 • Yleinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen
 • Ortodoksinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Perustutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta: Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen

Perustutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset: Osastosihteeri Anita Oinasmaa

Fysiikan ja matematiikan laitos: Opintosihteeri Hanna Laukkanen

Kemian laitos: Suunnittelija Mari Heiskanen

Metsätieteiden osasto: Suunnittelija Noora Ala-aho ja opintosihteeri Anne Tikkanen

Sovelletun fysiikan laitos: Opintosihteeri Sanna Jylhä

Tietojenkäsittelytieteen laitos: Opintosihteeri Satu Maarit Huuskonen (Joensuu) ja opintosihteeri Merja Leppänen (Kuopio)

Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Opintosihteeri Susanna Kajo (ympäristötiede, Kuopio) ja opintosihteeri Seija Hämäläinen (biologia, Joensuu)

Jatkotutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta: Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen ja suunnittelija Anna-Leena Nylund

Jatko-tutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset: Opintosihteeri Taru Nylund


Terveystieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Perustutkinto-opiskelija

Jatko-opiskelija

Biolääketiede

Farmasia

Hammaslääketiede

Hoitotiede

Lääketiede

Ravitsemustiede

Terveyden edistäminen


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Linkit vievät henkilön yhteystietoihin UEFConnect-palvelussa. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Filosofia

Historia, maantiede ja ympäristöpolitiikka

Kauppatieteet

Oikeustieteet

Sosiaali- ja terveysjohtaminen

Sosiaalitieteet ja sosiaalityö (Kuopio)

 • amanuenssi Salla Lappalainen: sosiaalitieteiden vuonna 2021 aloittaneet, joilla on aiempia korkeakouluopintoja + lukuvuonna 2021 aloittaneet maisteriopiskelijat
 • amanuenssi Ella Heimonen (muut sosiaalitieteiden opiskelijat), amanuenssi Eine Pakarinen (muut sosiaalityön opiskelijat)

Yhteiskuntatieteet (Joensuu)

Hops-ohjaajat tiedekunnittain

Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat

Humanistiset tieteet

Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen osaston opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen) sekä yleisestä opintoneuvonnasta:

Suomen kieli ja kulttuuritieteet: amanuenssi Meri Kinnunen lukuun ottamatta logopediaa: amanuenssi Meri Kinnunen
Logopedia: amanuenssi Riikka Myllys
Vieraat kielet ja käännöstiede: amanuenssi Risto Helén, amanuenssi Riikka Myllys

Kasvatustieteelliset alat

Erityisopettajien koulutus: amanuenssi Päivi Walling
Erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot: amanuenssi Jenna Tuononen (30.9.2021 saakka)
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus­tieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Outi Tikkanen (tieto päivitetty 31.12.2020)
Kotitalousopettajakoulutus//käsityönopettajakoulutus: amanuenssi Anne Loikkanen
Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Emma Hahl ja amanuenssi Anne Pitkänen (tiedot päivitetty 5.1.2021)
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus: amanuenssi Hannele Elonvuo (tieto päivitetty 16.9.2021)
Opinto-ohjaajan koulutus: amanuenssi Salla Martinsén

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa sekä Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa ohjausta antavat myös oppiainetuutorit. Tiedot oppiainetuutoreista löytyvät osastojen opintoyhteisöistä.

Psykologia

Yleinen opintoneuvonta: opintosihteeri Tanja Härkönen
HOPS-ohjaus: yliopisto-opettaja Petri Karkkola, yliopisto-opettaja Hanna Koivisto, lehtori Matti Kuittinen, yliopisto-opettaja Hanna Lahtinen, amanuenssi Salla Martinsén
Harjoittelusta vastaava opettaja antaa HOPS-ohjausta syventävien opintojen vaiheessa.

Teologia

Lukuvuonna 2021–2022 aloittaneet opiskelijat:
Läntinen teologia: yliopistonlehtori Teuvo Laitila, tutkijatohtori Laura Kallatsa, amanuenssi Maiju Parviainen
Ortodoksinen teologia: yliopistonlehtori Teuvo Laitila
Aineenopettajaopiskelijat: yliopistonlehtori Vesa Hirvonen

Ennen lukuvuotta 2021–2022 aloittaneet opiskelijat:
Läntinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen
Ortodoksinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen

Teologian osaston yleinen opinto-ohjaus: amanuenssi Maiju Parviainen


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat

Biologia: Ajantasainen tieto biologian opintoyhteisössä
Fysiikka: Ajantasainen tieto fysiikan ja matematiikan opintoyhteisössä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen)
Kemia: Mari Heiskanen ja Leila Alvila
Matematiikka: Ajantasainen tieto fysiikan ja matematiikan opintoyhteisössä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen)
Metsätiede: Piritta Torssonen (1. vuoden opiskelijat), Olli-Pekka Tikkanen, Lauri Korhonen
Sovellettu fysiikka: Lasse Heikkinen ja Anna Kaasinen, Päivi Ronkanen, ja Ville Ramula (matematiikan opinnot)
Tietojenkäsittelytiede, Joensuu ja Kuopio: katso laitoksen sivu (avautuu uuteen välilehteen)
Ympäristötiede: Anna-Maria Veijalainen, Jarkko Tissari ja Marko Hyttinen


Terveystieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat

Biolääketiede: yliopistonlehtori Sanna Ryhänen
Farmaseutti/proviisori: koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen
Hammaslääketiede: koulutussuunnittelija Leena Lampinen
Hoitotiede: yliopisto-opettaja Ari Haaranen
Lääketiede: opintoasiainpäällikkö Timo Kemppainen
Ravitsemustiede: opetushoitaja Päivi Heikura
Terveyden edistäminen/ergonomia: yliopistonlehtori Pirjo Hakkarainen
Terveyden edistäminen/kansanterveystiede: yliopistonlehtori Tiina Rissanen
Terveyden edistäminen/liikuntalääketiede: yliopistonlehtori Mika Venojärvi


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat

Historia ja maantiede:

 • Historia: amanuenssi Ville Hamunen
 • Maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka: amanuenssi Outi Väyrynen

Kauppatieteet, Joensuu

 • amanuenssi Silja Tuomala ja amanuenssi Meri Jäppinen
 • Ensimmäisen vuoden KTK-opiskelijat: Silja Tuomala ja Meri Jäppinen
 • Johtamisen ja markkinoinnin pääaine: Sasu Tuominen, Mirjami Ikonen
 • Laskentatoimen ja verotuksen pääaine: Hanna Savolainen, Päivi Kosonen
 • KTK + FM-tutkinto (datatiede): Niko Suhonen

KTM-opiskelijat

 • Palvelujohtaminen: Pasi Tuominen
 • Laskentatoimi ja yritysjuridiikka: Pasi Syrjä
 • Tilintarkastuksen maisteriohjelma: Pasi Syrjä
 • Tourism Marketing and Management: Jarno Suni

Kauppatieteet, Kuopio

 • amanuenssi Christina Piel

KTK-opiskelijat

 • Ensimmäisen vuoden KTK-opiskelijat: Christina Piel
 • Johtamisen ja markkinoinnin pääaine: Outi-Maaria Palo-Oja
 • Laskentatoimen ja rahoituksen pääaine: Mervi Niskanen

KTM-opiskelijat

 • International Business and Sales Management: Anu-Riikka Kolari
 • Innovation Management: Outi-Maaria Palo-Oja
 • Tilintarkastuksen maisteriohjelma: Mervi Niskanen
 • Laskentatoimen ja rahoituksen maisteriohjelma (erillisvalinta): Kari Kinnunen
 • Laskentatoimen ja rahoituksen maisteriohjelma (omat KTK-tutkinnosta jatkavat): Kari Kinnunen

Oikeustieteet

 • amanuenssi Sanna Vikla ja Riitta Sinkkonen. Ks. myös opettajatuutoreiden tiedot oikeustieteiden laitoksen opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).

Sosiaali- ja terveysjohtaminen

 • Yleinen opintoneuvonta perustutkinto-opiskelijoille: amanuenssi Heli Kemppainen
 • Yleinen neuvonta jatko-opiskelijoille: amanuenssi Salla Lappalainen
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (1.8.2017 jälkeen aloittaneet): yliopistonlehtori Nina Lunkka
 • Terveystaloustiede: yliopisto-opettaja Mervi Rantsi
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen

Kaikkien koulutusten osalta opiskelijoiden HOPS-ohjaus siirtyy toisen opiskeluvuoden jälkeen amanuenssi Heli Kemppaiselle.

Yhteiskuntatieteet

 • Border Crossings -maisteriohjelma: amanuenssi Jarmo Romppanen
 • Sosiaalitieteet: Salla Lappalainen: sosiaalitieteiden vuonna 2021 aloittaneet, joilla on aiempia korkeakouluopintoja + lukuvuonna 2021 aloittaneet maisteriopiskelijat
  Ella Heimonen: muut sosiaalitieteiden opiskelijat
 • Sosiaalityö: Salla Lappalainen: sosiaalityön vuonna 2021 aloittaneet, joilla on aiempia korkeakouluopintoja + lukuvuonna 2021 aloittaneet maisteriopiskelijat
  Eine Pakarinen: muut sosiaalityön opiskelijat
 • Sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, Joensuun kampus sekä yhteiskuntatieteet, Joensuu: amanuenssi Minna Paronen
 • Sosiologia (YTM), Kuopion kampus: amanuenssi Minna Paronen
 • Yhteiskuntapolitiikan sivuaineopinnot, Kuopion kampus: amanuenssi Salla Lappalainen

Maisteri-, tohtori- ja vaihto-opintokoordinaattorit

Master's programme coordinators

Biology of Environmental Change - Timo Kumlin

Biomedicine -  biomed@uef.fi

Early Language Education for Intercultural Communication - Juuso Loikkanen

English Language and Culture - Juuso Loikkanen

Environmental Health and Technology - Timo Kumlin

Environmental Policy and Law - Tuomas Palosaari, envirolawpol@uef.fi

European Forestry - Marjoriitta Möttönen, secretariat@europeanforestry.eu

Forestry (CBU and Transfor-M), Marjoriitta Möttönen

General Toxicology - Päivi Mensalo

Information Technology - Oili Kohonen, impit@cs.uef.fi

Innovation Management - Outi-Maaria Palo-oja, mdp-innovation-management@uef.fi

International Business and Sales Management - Sari Tarvainen, mdp-ibs@uef.fi

Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context - Juuso Loikkanen

Linguistic Data Sciences - Juuso Loikkanen

Medical Physics - Petri Tanska and Markus Malo

Photonics - Noora Heikkilä

Public Health - Annika Männikkö

Research Chemists - Mari Heiskanen

Tourism Marketing and Management - Juho Pesonen, mdp-tmm@uef.fi

Wood Materials Science - Pauliina Karvinen, study.forestry@uef.fi

Doctoral programme coordinators

Business - Meri Jäppinen

Clinical Research - Saara Happo

Drug Research - Päivi Hartikainen

Educational studies - Kaisu Kortelainen

Environmental Physics, Health and Biology - Timo Kumlin

Forests and Bioresources - Marjoriitta Möttönen

Health Sciences - Maria Lankinen

Law - Hanna Partinen, Outi Ratamäki

Molecular Medicine - Joanna Huttunen, aivi-coordinator@uef.fi

Past, Space and Environment in Society - Ville Hamunen

Science, Technology and Computing - Noora Heikkilä

Social and Cultural Encounters - Salli Anttonen

Welfare, Health and Management - Salla Lappalainen

Exchange study coordinators

Faculty of Health Sciences (Kuopio Campus)

A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences  - Tarja Salmi
Biomedicine - Tiina Kuningas and Teemu Natunen
Clinical Medicine: Courses and Practical Training - Tarja Koponen
Clinical Nutrition - Annika Männikkö (Marjukka Kolehmainen)
Dentistry - Elisa Miettinen
Nursing Science - Maliheh Nekouei
Pharmacy  - Anne Lecklin and Jaana Veki; Research projects - Tuomo Laitinen
Public Health - Annika Männikkö; Course coordinator - Mari Aalto

Faculty of Science and Forestry (Joensuu and Kuopio)

Applied Physics (Kuopio) - Petri Tanska and Cristina Florea
Biology (Joensuu) - Jarkko Akkanen and Marjo Malinen
Chemistry
(Joensuu) - Mari Heiskanen
Computer Science (Joensuu) - Laura Hurmalainen and Oili Kohonen; (Kuopio) - Esther Galbrun
Environmental (Kuopio) - Eila Torvinen
Forest Sciences (Joensuu) - Pauliina Karvinen
Mathematics (Joensuu) - Istvan Prause
Physics (Joensuu) - Noora Heikkilä

Faculty of Social Sciences and Business Studies (Joensuu and Kuopio)

Business (Joensuu) - Meri Jäppinen; (Kuopio) Christina Piel
Environmental Policy (Joensuu) - Paul Fryer and Outi Väyrynen
Geography (Joensuu) - Paul Fryer and Outi Väyrynen
History (Joensuu) - Paul Fryer and Outi Väyrynen
Law (Joensuu) - Mia Kilpeläinen
Health and Social Management (Kuopio) - Salla Lappalainen
Social Sciences (Joensuu) - Jarmo Romppanen
Social Sciences (Kuopio) - Salla Lappalainen
Social Work (Kuopio) - Salla Lappalainen

Philosophical Faculty (Joensuu Campus)

Applied Educational Science and Teacher Education - Maria Kautonen
Education, Adult Education and Career Counselling - Antti Ronkainen
Finnish Language and Cultural Research - Elina Arminen
Foreign Languages and Translation Studies - Elina Arminen
Psychology - Matti Kuittinen
Special Education - Virpi Vellonen
Theology - Maiju Parviainen

Hops-ohjeet

Hops-ohjeet löydät kunkin tiedekunnan sivulta/oppiaineen/yksikön sivulta.

Kielikeskuksen opintoneuvonta

Joensuun kampus: Suunnittelija Marina Cafaro.

Kuopion kampus: Opintosihteeri Maija Sulkakoski

Opintopsykologi

Mikä on opintopsykologi ja missä asioissa hän auttaa?

Opintopsykologit ovat laillistettuja psykologeja, jotka ovat erityisesti perehtyneet oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan.

Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella opintopsykologin kanssa erilaisissa opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Yleisiä kysymyksiä ovat opintojen käynnistämisen ja sujumisen ongelmat, oppimisvaikeudet, ajankäytön ja jaksamisen vaikeudet tai motivaatio-ongelmat. Myös esimerkiksi gradun tekemiseen, valmistumiseen, ammatti-identiteettiin tai työelämään siirtymiseen liittyvät kysymykset voivat askarruttaa.

Opintopsykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus. Ensimmäisellä kerralla sovitaan jatkosta, useimmiten sovitaan muutama keskustelukerta.

Ajanvaraus

Voit varata ajan opintopsykologille sähköpostilla.

Kerro viestissä nimesi, puhelinnumerosi sekä opiskelijanumerosi. Kerro lyhyesti, mistä haluat tapaamisessa keskustella. Viestisi saatuaan psykologi soittaa sinulle mahdollisimman pian ja sopii kanssasi tapaamisesta.

Opintopsykologin ohjaukset voidaan toteuttaa joko lähi- tai etävastaanotolla. Etävastaanotolla välineenä käytetään Viivi-etäterapiaohjelmaa, jossa yhteys on salattu. Lisätietoa Viivi-sovelluksesta (avautuu uuteen ikkunaan).

Työskentelytilat

 • Katri Ruth työskentelee Kuopion kampuksella, Mediteknia -rakennuksessa, huone 1028.
 • Mari Tirronen työskentelee Joensuun kampuksella. Haltia-rakennus, huone 214.
 • Marinia Sorjonen-Ward työskentelee opintopsykologiharjoittelijana Joensuun kampuksella, Haltia- rakennus, huone 215.
  • Haltian työtilat sijaitsevat 2. kerroksessa, jonne kulku tapahtuu portaita käyttäen. On kuitenkin mahdollista sopia myös esteetön tapaamispaikka.

Muista myös nämä auttavat tahot:

Opiskelutaitokoulutukset

Yliopistolla on tarjolla useita erilaisia opiskelutaitoa tukevia koulutuksia, kuten esim. tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena, akateemisen opiskelu- ja tiedonhakutaitojen, kieli- ja viestintäopintojen sekä esiintymisjännityksen ja kirjoittamisen tuen koulutukset.

Oppilaitospastorit

Mikä on oppilaitospastori?

Kirkon oppilaitospastorit, kampuspapit ovat läsnä kampuksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. He toimivat yliopistoyhteisössä asiantuntijoina sekä yhteisöllisyyden että henkilökohtaisen elämän kasvun, muutosten ja oppimisen alueilla.

Kampuspapin toiminta

Kampuspapit tekevät yksilöohjausta tarjoamalla keskusteluapua henkilökohtaiseen kasvuun ja elämän erilaisiin muutostilanteisiin. Yliopistoyhteisössä kampuspapit toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina tuutoritoiminnassa, kampuskriisiryhmissä, työnohjauksessa ja muissa opiskelijoiden hyvinvointia edistävissä työryhmissä. Kampuspapit järjestävät kampuksilla kirkollisia juhlatilaisuuksia ja heiltä voi pyytää kirkollisia toimituksia (kaste, vihkiminen, siunaus).

Henkilökohtainen keskustelu

Kampuspapin kanssa voit tulla keskustelemaan mistä tahansa henkilökohtaiseen elämään kuuluvasta asiasta: ihmissuhteista, jaksamisesta, elämän yllättävästä käänteestä, kriisistä tai surusta. Kampuspapin kanssa voit keskustella turvallisesti eikä sinulta edellytetä kirkon jäsenyyttä tai tiettyä maailmankatsomusta. Voit tulla juttelemaan ihan omana itsenäsi ja omista asioistasi. Keskustelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Keskusteluajan voit sopia parhaiten sähköpostilla.

Ota yhteyttä:

Kuopion kampus

Kampuspappi Raimo Hakkarainen

Työhuone: Studentian Kappeli (avautuu uuteen välilehteen)

raimo.hakkarainen@uef.fi

p. +358 40 484 8471

Yhteishenki-verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)

Joensuun kampus

Kampuspappi Tiina Belov

Työhuone: Penttilänkatu 1 E

tiina.belov@uef.fi

p. +358 50 590 6527

Joensuun seurakunnat (avautuu uuteen välilehteen)

Urapalvelut – urasuunnittelu

Uraohjausta ja urasuunnittelua järjestää Itä-Suomen yliopistossa opintopalveluiden urapalvelut. Uraohjauksen tavoitteena on tukea sinua rakentamaan itsellesi merkityksellinen ja mielekäs opinto- ja urapolku. Urasuunnittelu on opintojen aikainen prosessi, joka on hyvä käynnistää heti opintojen alussa. Uraohjaajan kanssa voit pohtia esimerkiksi opintoihin liittyviä valintoja, työelämän mahdollisuuksia, itselle sopivaa alaa tai työnhakukysymyksiä. Urapalvelut järjestää myös kaikille avoimia opintojaksoja liittyen urasuunnitteluun ja työnhakuun.

Tutustu diasarjan avulla tarkemmin uraohjauksen palveluihin - urapalvelut esittely opiskelijoille 2021-22 (pdf)