22510 Opintojen tuki ja työkalut – työkalut/sähköinen asiointi

Lukari-lukujärjestyspalvelu

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä syyskuun loppuun saakka 2021 Lukari-palvelu, jonka avulla voit suunnitella omaa opiskeluasi. Lukarissa voit suunnitella, hakea, katsella ja tulostaa Itä‐Suomen yliopistossa järjestettävän opetuksen aikatauluja. Osassa oppiaineista laaditaan myös vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset, jotka ovat löydettävissä lukarista.

Lukarissa voit:

 • hakea opetusta
 • valita opetusta omaan lukujärjestykseen
 • poistaa opetusta omasta lukujärjestyksestä
 • tallettaa valitun opetuksen, jolloin se on seuraavalla katselukerralla valittuna valmiiksi
 • katsella ja tulostaa lukujärjestykseen valitun opetuksen aikatauluja ja opetuspaikkoja
 • viedä aikatauluja esim. Outlook‐kalenteriin

Huom! Kaikki oppiaineet eivät käytä Lukaria. Itä-Suomen yliopiston opetuksen tiedot löytyvät WebOodista. Opetuksen tietoja voi selata/katsoa myös ilman sisäänkirjautumista.

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö on Itä-Suomen yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö, joka sisältää mm. opintojaksojen materiaaleja, tehtäviä ja keskustelualueita.

Tutustu lisää Moodleen ja katso yleisesittely!

Office 365 -palvelu

Yliopiston opiskelijoilleen tarjoama Office 365 -palvelu sisältää mm. sähköpostin, henkilökohtaisen tallennustilan, yhteisen työskentelyn tilat, digitaalisen muistikirjan, Office työkalut (UEF-opiskelijoille ladattavina myös omille mobiililaitteille ja tietokoneille) sekä hakukeskuksen.

Tutustu lisää O365 sisältöihin ja käyttöön!

Opiskelijarekisteri Peppi

Mikä on Peppi?

Peppi korvaa Oodin, Lukarin ja Timmin loppuvuodesta 2021. Opiskelija voi Pepissä mm. suunnitella opintoja, katsoa lukujärjestystä, seurata edistymistä, varata tapaamisaikoja, ilmoittautua opintoihin, hankkia opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen, hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista sekä tarkastella ja muokata omia yhteystietoja. Pepin myötä käyttöön otetaan myös ristiinopiskelun palveluväylä, jota kautta muissa yliopistoissa ristiinopiskeluna suoritetut opinnot siirtyvät UEFin opintorekisteriin ilman hyväksilukumenettelyä.

Peppi-käyttöönotto Itä-Suomen yliopistossa

Peppi otetaan käyttöön Itä-Suomen yliopistossa marraskuun lopussa 2021, viikolla 48. Käyttöönottovaiheessa marraskuussa on noin neljän viikon mittainen käyttökatko, jonka aikana opintotietojärjestelmien tietoihin ei voida tehdä tallennuksia. Tarkempi käyttöönoton ja käyttökatkojen aikataulu löytyy Peppi-käsikirjasta.

Pepin käyttöönottoa UEFissa edistää Peppi-käyttöönottoprojekti. Käyttöönotosta tiedotetaan laajasti, mm. Peppi-Yammer-ryhmässä​ kirjaudu UEF-tunnuksella). Pepin käyttöohjeet kootaan käyttäjäryhmittäin sähköiseen Peppi-käsikirjaan.

Lue lisää Pepistä Peppi-käsikirjasta (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksilla)

Lisätietoja: peppituki@uef.fi

Opintoyhteisöt

Opintoyhteisöt ovat laitoksen, yksikön, pääaineen tai koulutuksen opiskelijaa varten perustamia tiedotusyhteisöjä, jossa tiedotetaan heille kohdennettua tietoa.

Opintoyhteisöihin vaaditaan kirjautuminen. Tutustu omaan opintoyhteisöösi!

Aktiiviset opintoyhteisöt / Active Study Communities

FILO = Filosofinen tiedekunta | Philosophical Faculty
LUMET = Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta | Faculty of Science and Foresty
TT = Terveystieteiden tiedekunta | Faculty of Health Sciences
YHKA = Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta | Faculty of Social Sciences and Business Studies

Huom. Linkit aukeavat uuteen välilehteen. | N.B Links open in new tab.

Yhteisö / Community Tiedekunta / Faculty Sivusto / Site Yammer-ryhmä / Yammer Group
Biologia / Biology LUMET Biologian opintoyhteisö

Biology of Environmental Change

Biology learning community
Biolääketiede / Biomedicine TT Biolääketieteen opintoyhteisö Biolääketieteen LuK-vaiheen opiskelijat

BIOMED MSc programme

Farmasia / Pharmacy TT Farmasian opintoyhteisö
MDP in General toxicology Study Community
Farmasian laitoksen perusopiskelijat (FA1-3 ja PR4-5)
MDP in General toxicology
Fysiikka ja matematiikka / Physics and Mathematics LUMET Fysiikan ja matematiikan opintoyhteisö Fysiikan ja matematiikan opiskelijat
Hammaslääketiede / Dentistry TT Hammaslääketieteen opintoyhteisö Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2021 (HL1)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2020 (HL2)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2019 (HL3)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2018 (HL4)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2017 (HL5)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2016 (harjoittelu 2021 - 2022)

Historia / History YHKA Historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisö Historian opiskelijat
Hoitotiede / Nursing Science TT Hoitotieteen opintoyhteisö TT Hoitotiede (opiskelijat)
Humanistinen osasto FILO Humanistisen osaston opintoyhteisö Humanistisen osaston opiskelijat
International Students of the Philosophical Faculty FILO International Students of the Philosofical Faculty
Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede / Public Health and Clinical Nutrition TT Master's Degree Program of Public Health Master of Public Health
Kasvatustiede ja psykologia / Education and Psychology FILO Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisö Psykologian pääaineopiskelijat

Psykologian sivuaineopinnoista

Erityisopettajien koulutus

ERO- ja ERO-sivuaineopiskelijat (SULJETTU ryhmä)

VEO- ja VEO-sivuaineopiskelijat (SULJETTU ryhmä)

Kauppatiede / Business School YHKA Kauppatieteiden opintoyhteisö // Business School Students Community UEF Kauppatieteiden opiskelijat // UEF Business School Students
Kemia / Chemistry LUMET Kemian opintoyhteisö

MDP for Research Chemists

Kemian pääaineopiskelijat
Kielikeskus / Language Centre Kielikeskuksen opintoyhteisö Kielikeskus
Lääketiede / Health Sciences TT Lääketieteen opintoyhteisö Lääketieteen opiskelijat LT1

Lääketieteen opiskelijat LT2

Lääketieteen opiskelijat LT3

Lääketieteen opiskelijat LT4

Lääketieteen opiskelijat LT5

Lääketieteen opiskelijat LT6

Lääketieteen opiskelijat LTy

Lääketieteen opiskelijat LTN

Maantiede ja ympäristöpolitiikka / Geographical Studies YHKA Historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisö Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijat
Metsätieteet / Forest Sciences LUMET Metsätieteiden opintoyhteisö

Forest Sciences Study Community

Metsätieteiden opiskelijat // School of Forest Sciences students

Doctoral Programme in Forests and Bioresources

Ohjauksen koulutus FILO Ohjauksen koulutuksen opintoyhteisö Opojen Areena (SULJETTU ryhmä)
Oikeustiede / Law School YHKA Oikeustieteiden opintoyhteisö

International Study Programme in Law

Oikeustieteen opiskelijat
Philosophical Faculty FILO International Master's Degree Programmes of the Philosophical Faculty

Humanistinen osasto:
Master's Degree Programme in English Language and Culture
Master's Degree Programme in Linguistic Data Sciences
Master's Degree Programme in Clinical Linguistics

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto:
Master's Degree Programme in Early Language Education for Intercultural Communication

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto & kasvatustieteiden ja psykologian osasto:
Master's Degree Programme in Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context

Ravitsemustiede / Nutritional Sciences TT Ravitsemustieteen opintoyhteisö TT Ravitsemustieteen opiskelijat
Sosiaali- ja terveysjohtaminen / Health and Social Management YHKA Sosiaali- ja terveysjohtamisen opintoyhteisö STJ / Opiskelijat

STJ Sosiaali- ja terveyshuollon tietohallinnon opiskelijat

STJ sotehallinto

STJ Terveystaloustieteen opiskelijat

STJ / Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon jatko-opiskelijat

Sovellettu fysiikka / Applied Physics LUMET Sovelletun fysiikan opintoyhteisö SovFys opintoyhteisö
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Skope) / Applied Educational Science and Teacher Education FILO Skopen opintoyhteisö
Ohjatun harjoittelun opintoyhteisö
Skopen opiskelijat

Aineenopettajat

Teologia / Theology FILO Teologian opintoyhteisö Teologian osasto (opiskelijat)
Terveyden edistäminen / Public Health TT Terveyden edistämisen opintoyhteisö Terveyden edistämisen opiskelijoiden tiedotus
Tietojenkäsittelytiede / School of Computing LUMET Tietojenkäsittelytieteen opintoyhteisö Tkt:n opiskelijat / SoC students
Ympäristötiede / Environmental Sciences LUMET Ympäristötieteen opintoyhteisö Ympäristötieteen opiskelijat

Environmental Science MSc programmes (BEC, ENHET)

Yhteiskuntatiede / Social Sciences YHKA Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu

Sosiaalityö (opiskelijat)
Sosiaalitieteet, Kuopio (opiskelijat)

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköinen tentti Exam

Sähköiset tenttijärjestelmät mahdollistavat tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Opiskelija voi itse päättää tentin ajankohdan sille annetuissa rajoissa. Tutustu lisää sähköisiin tentteihin! (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Tuudo mobiilisovelluksella opintopalvelut puhelimeen

Tuudo on opiskelijoiden avuksi rakennettu mobiilisovellus, jonka kautta pääset orientoitumaan yliopisto-opintoihisi ja voit seurata ensimmäisten kuukausien aikana uusille opiskelijoille suunnattua ajankohtaista tiedotusta.

Tuudossa on myös ilmoittautumismahdollisuus opintojaksoille ja tenttiin, omat opintosuoritukset, automaattinen lukujärjestys, ruokalistat, julkisen liikenteen aikatauluja ym.

Tutustu lisää Tuudoon!

Yammer yhteisöviestin ja muu opiskelijaviestintä

Yammer

Yammerin UEF Opiskelijat // UEF Students -yhteisö on UEFin opiskelijaviestinnän pääkanava, jonka sisältöjä ovat

 • kaikille opiskelijoille suunnatut uutiset ja tiedotteet (sisältäen Kamun Ajankohtaista-sivun tiedotteet)
 • muu vapaamuotoinen viestintä

UEF Opiskelijat//UEF Students -yhteisön lisäksi Yammerissa on hyvä seurata myös koko yliopistolle suunnattua UEF Ajankohtaista//UEF Current News -yhteisöä.

Jatkotutkintoa (tohtori tai lisensiaatti) suorittavien viestinnän pääkanava on Yammerin Tohtorinkoulutus//Doctoral education -yhteisö. Tohtoriohjelmilla on myös omat kanavansa, joita kannattaa seurata pysyäkseen ajan tasalla niiden tapahtumista ja muista tärkeistä tohtoriopintoihin liittyvistä tiedotteista. Yammerissa on lisäksi useita muita ryhmiä, kuten esimerkiksi tutkimusrahoitusryhmä, joihin jatkotutkintoa suorittavan kannattaa liittyä.

Kamu

on kaikkien opiskelijoiden tietopankki opiskelusta Itä-Suomen yliopistossa. Kamusta löytyvät kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ml. uuden opiskelijan ohjeet, ​linkit eri palveluihin ja ​​Ajankohtaista​-uutisvirta, jonka sisältöjä ovat

 • UEFin kaikille opiskelijoille suunnatut tiedotteet sekä suomeksi että englanniksi
 • päivityksistä yleisissä ohjeissa​
 • palveluiden poikkeusaikataulut ​​
 • UEFin palvelut ja tilaisuudet opiskelijoille​

Opintoyhteisöt

ovat kunkin koulutusohjelman tai oppiaineen omat ohjeistukset sisältäviä sivustoja. Ne toimivat opiskelijoiden tietopankkeina, ja niihin on koottu ohjeistuksia ja muuta opiskelun kannalta tärkeää tietoa. Sivustot sijaitsevat O365-ympäristössä, joten käyttäminen vaatii kirjautumisen. On hyvä seurata ainakin pää- ja sivuaineiden opintoyhteisöjä ja niiden tiedottamista. Opintoyhteisöt löytyvät täältä: opintoyhteisöt

Opintoyhteisöt eivät ole käytössä avoimessa yliopistossa eivätkä jatkotutkintokoulutuksessa, lukuun ottamatta kielikeskuksen opintoyhteisöä.

Muut opiskelijaviestinnän tukikanavat

Jatkuvat oppijat

Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutusten opiskelijat voivat hyödyntää samoja viestintäkanavia muiden opiskelijoiden kanssa. Yammer ja Kamu ovat tärkeitä seurattavia. Avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattuna viestintäkanavana käytetään oppiainekohtaisesti Moodlea.

Poikkeus- ja häiriötiedottaminen

Kun häiriö- tai poikkeustilanne on ennakkoon tiedossa, siitä tiedotetaan palveluun liittyvässä viestintäkanavassa ja UEF Opiskelijat Yammerissa.

Kriisiviestinnän pääkanavana käytetään tekstiviesti- tai sähköpostipalvelua.

Opiskelijaviestinnän periaatteet UEFissa

 • Opiskelijoilla on saatavissa opiskelunsa kannalta oleellinen ja ajankohtainen tieto.
 • Opiskelijaviestintää toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
 • Tavoitteena opiskelijoille kohdistuvassa viestinnässä kanavien selkeys ja ymmärrettävyys.
 • Viestintää toteutetaan kohderyhmälähtöisesti.
 • Tiedotteet ovat sisällöltään selkeitä ja niiden otsikoinnissa käytetään sisältöä kuvaavia ilmaisuja.
 • Opiskelijoille suunnattua viestintää toteutetaan ja kehitetään opiskelijoiden tarpeet huomioiden.
 • Opiskelijaviestinnän periaatteita ovat ajantasaisuus, tavoittavuus, ymmärrettävyys, luotettavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus.

UEF//Opiskelijan digitaaliset työvälineet ruudukossa

Weboodi opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisteri Weboodissa voit ilmoittautua opintojaksoille tai tentteihin, tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen, hakea tietoa opetuksesta, selailla opinto-oppaita, tehdä henkilökohtaisia opintosuunnitelmia, muuttaa yhteystietojasi jne.

Syksyn kuluessa Weboodi vaihtuu opintotietojärjestelmä Peppiin, siitä tulet saamaan lisää tietoa lähempänä siirtymisajankohtaa.