Kesäajan neuvontapalvelu palvelee opiskelijoita 5.6.–11.8.2023

Itä-Suomen yliopiston opintopalvelut pilotoi kesällä 2022 uuden opiskelijan neuvontapalvelua suomenkielisille tutkinto-opiskelijoille. Hyvää palautetta saanut palvelu saa jatkoa kesällä 2023 laajennetussa muodossa.

Kesäajan neuvontapalvelu tarjoaa puhelimen ja chatin kautta tapahtuvaa neuvontaa opintojaan aloittaville suomen- ja englanninkielisille tutkinto-opiskelijoille kesällä 2023. Puhelinpalvelun ja chatin rinnalla opiskelijoita neuvoo botti, johon on koottu vastauksia yleisimpiin ja akuuteimpiin opiskelijoiden kysymyksiin. Opiskelijoiden toivotaan perehtyvän näihin vastauksiin ensin ennen mahdollista yhteydenottoaan neuvontapalveluun. Molemmat palvelut löytyvät samalta verkkosivulta Kamu-verkkopalvelusta.

Kesäajan neuvontapalvelu auttaa uutta opiskelijaa opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja huolissa. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi kampuksiin, orientaatioon, kampuskaupunkeihin, aikatauluihin ja muihin käytännön asioihin. Palvelu vastaa opiskelijakyselyissä esille tulleeseen tarpeeseen kesäajan neuvonnasta aloittaville opiskelijoille.

Opintojen alkuun liittyy paljon kysymyksiä, joihin ei välttämättä löydy vastauksia yliopiston aineistoista. Opiskelijavalintojen tulosten valmistuessa kesällä moni yliopiston henkilökunnasta on lomalla, ja tuutorit eivät ole vielä aloittaneet varsinaista toimintaa. Tällöin uusi opiskelija voi kokea epävarmuutta ja jännitystä alkavista opinnoista ja tuntea olevansa yksin kysymystensä kanssa. Kesäajan neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen.

Palvelu täydentää muita yliopiston uud-en opiskelijan palveluja. Kesäajan neuvontapalvelu ei tarjoa oppiainekohtaista neuvontaa, opintojen ohjausta tai vastaa opiskelijavalintoihin liittyviin kysymyksiin. Palvelu ei myöskään tarjoa opintohallinnollista tai tietoteknistä neuvontaa. Näissä kysymyksissä opiskelija ohjataan tarvittaessa oikealle taholle.

Kesäajan neuvontapalvelun toimijat ovat tehtävään koulutettuja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita/vertaisohjaajia.

Kesäajan neuvontapalvelu on avoinna 5.6.–11.8.2023 välisenä aikana maanantaista torstaihin klo 12–14 puhelimitse ja opiskelijoiden Kamu-verkkopalvelun chatissa. Chatin löydät sekä Kamun etusivulta että uuden opiskelijan sivustolta.

Lisätietoja:

Outi Tikkanen, suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto, outi.tikkanen@uef.fi

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, tuija.pasanen@uef.fi

Takaisin opintoihin -ryhmä alkaa syksyllä 2023

Onko opinnoissasi ollut taukoa, ehkä pidempäänkin? Tule mukaan opintopsykologien ohjaamaan Takaisin opintoihin- vertaisryhmään, josta saat tukea opintoihin kiinni pääsemiseen. Ryhmä on suunnattu UEFin perustutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat läsnäolevaksi tulevalle lukuvuodelle. Ryhmässä opiskellaan yhdessä, etsitään Sinulle sopivia tapoja rytmittää opiskeluarkeasi ja suunnitella opintojasi sekä opitaan keinoja huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ryhmät toteutetaan lähitoteutuksena erikseen molemmilla kampuksilla.

Seuraavat ryhmät toteutuvat syyslukukaudella 2023.

Hae oman asuinkaupunkisi ryhmään viimeistään 18.8.2023 allaolevilla lomakkeilla:

Joensuu: https://link.webropolsurveys.com/S/DFABB5A4988F4E08     

Kuopio: https://link.webropolsurveys.com/S/6CD17D70D42E7089

Ryhmään hakeneisiin ollaan yhteydessä elokuun aikana, ja ryhmän aikataulusta tiedotetaan lähempänä.

Lisätietoa ryhmästä saat opintopsykologeilta sähköpostilla: opintopsykologi-joensuu(at)uef.fi tai opintopsykologi-kuopio(at)uef.fi

Opintopsykologien puhelinneuvonta-ajat keväällä 2023

UEFin opintopsykologeilta on mahdollista saada puhelimitse neuvontaa keväällä 2023. Voit laittaa tekstiviestillä soittopyynnön, niin opintopsykologi ottaa sinuun yhteyttä päivystysaikana. Kerro viestissä koko nimesi ja opiskelijanumerosi. Voit myös itse soittaa opintopsykologille alla kerrottuina päivystysaikoina. Lisätietoa opintopsykologien antamasta tuesta ja usein kysyttyjä kysymyksiä löydät Kamusta.

 • ke 19.4. klo 12-15 Katri Ruth, puh. +358 40 3552044
 • ke 26.4. klo 14-16 Marinia Sorjonen-Ward, puh. +358 46 9223478
 • ke 3.5. klo 14-16 Marinia Sorjonen-Ward, puh. +358 46 9223478
 • ke 10.5. klo 14-16 Marinia Sorjonen-Ward, puh. +358 46 9223478
 • ke 17.5. klo 14-16 Marinia Sorjonen-Ward, puh. +358 46 9223478
 • ke 24.5. klo 14-16 Mari Tirronen, puh. +358 50 5691806

UEFin opintopsykologit auttavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä haasteissa. Yleisiä opintopsykologin kanssa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

 • opintojen etenemisen, motivaation ja aikaansaamisen haasteet
 • oppimisvaikeudet ja opiskelutekniikat
 • kuormittuneisuus ja opiskelun sovittaminen omiin voimavaroihin
 • jännittäminen esimerkiksi ryhmätöissä tai esiintymistilanteissa
 • ajanhallinta ja tavoitteenasettelu
 • opintojen sopeuttaminen muuttuneen elämäntilanteen tai kriisin kohdalla
 • opintoihin palaaminen pitkän tauon (esim. sairausloman) jälkeen

Opiskelijoiden MIELENTERVEYS päivä 19.4.2023

Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjaa vietetään jälleen viikolla 16 ja varsinaista mielenterveyspäivää 19.4.2023. Tuolloin järjestetään Kohtuutta etsimässä -webinaari klo 12-15. Pääset mukaan webinaariin YTHSn YouTube -kanavan (@YTHSvideo) etusivulta tai suoralinkillä (avautuu uuteen ikkunaan).

Tämänvuotisena kampanjateemana on kohtuus. Vuosittain järjestettävän kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan mielen hyvinvoinnin puolesta.

Lisätiedot:

Mielenterveyspaiva

Miljoonan dollarin testamenttilahjoituksesta jaossa jälleen apurahoja opiskelijoille

 Kuvassa vasemmalta Ida Kokkonen, Walter Hill ja Louise Hill.
Kuvassa vasemmalta Ida Kokkonen, Walter Hill ja Louise Hill.

Itä-Suomen yliopisto sai nelisen vuotta sitten poikkeuksellisen testamenttilahjoituksen Yhdysvalloista: pitkän uran puhetaidon opettajana tehnyt ja omaisuuttaan sijoittamalla kartuttanut Louise Hill lahjoitti testamentissaan noin miljoona dollaria jaettavaksi pohjoissavolaisten, varsinaissuomalaisten ja satakuntalaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Lahjoitus juontaa 97-vuotiaana menehtyneen Louise Hillin puolison Walter Hillin sukujuuriin. Yhdysvalloissa syntyneen Walterin Hillin vanhemmilla Ida Kokkosella ja William Hillillä (alkujaan Palomäki) oli juuret Kuopion ja Porin seudulla.

Testamenttilahjoituksen pohjalta muodostettiin Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahasto, joka tukee Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita opintojen loppuun saattamisessa. Rahaston ensimmäiset viisitoista apurahaa jaettiin opiskelijoille vuonna 2021, ja apurahat herättivät laajaa kiinnostusta. Viime vuonna apurahojen vähäisemmän hakijamäärän vuoksi kriteereitä väljennettiin ja hakijat saivat apurahan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Apurahan saaneet opiskelijat ovat kokeneet, että rahaston tuki on antanut heille mahdollisuuden suorittaa opintonsa loppuun ilman taloudellisten huolten painetta. Lue lisää apurahan saajien kokemuksista Kamu-verkkopalvelusta.

Nyt kevään 2023 haussa Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahastosta jaetaan apurahoja 16:lle Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijalle lukuvuodelle 2023–2024. Apurahan hakuaika alkaa 1.3.2023 ja päättyy 23.4.2023. Lue apurahakuulutus Kamu-verkkopalvelusta.

Apurahan suuruus on 300 euroa kuukautta kohden. Opiskelija voi hakea apurahaa, mikäli häneltä puuttuu enintään 60 opintopistettä tutkinnosta, hän suorittaa ensimmäistä korkeakoulututkintoaan Itä-Suomen yliopistossa ja joutuisi ilman apurahaa rahoittamaan opiskeluaan käymällä töissä. Apurahan ehtojen mukaisesti etusijalla hakijoista ovat Pohjois-Savossa syntyneet ja siellä asuvat opiskelijat, sekä tämän lisäksi opiskelijat Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Apuraha voidaan myöntää myös muualta kotoisin olevalle opiskelijalle, jos ensisijaisia hakijoita ei ole riittävästi. Lisäksi toimikunta voi huomioida apurahapäätöksissä hakijoiden opintomenestyksen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden.

Lisätietoja:
Outi Suorsa, Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston toimikunnan sihteeri, Itä-Suomen yliopisto, outi.suorsa@uef.fi

Apurahakuulutus: Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston apuraha

Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuoden ajalle (1.9.-31.5., yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2023-2024 yhteensä 16 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville vähävaraisille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Apurahaa ei voi käyttää vaihto-opiskeluun. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten esimerkiksi osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen opiskeluun
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat. Mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville tai muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
  • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • tutkinnosta saa puuttua eniten 60 opintopistettä
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 16, apurahan saajat arvotaan
 • apurahan saaja on velvollinen raportoimaan opintojensa edistymisestä apurahakauden jälkeen
 • apurahan saajan toivotaan muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa valmistumisensa jälkeen

Hakeminen
Haku alkaa 1.3.2023 ja päättyy 23.4.2023. Hakulomake täytetään webropolissa. Linkki lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/61CAB51410CD4B7F

Henkilötietojen keräämisessä noudatetaan Itä-Suomen yliopiston tietosuojaohjeita.
Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti viimeistään kesäkuussa 2023.

Lisätietoja antaa:
Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Opintopalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi

ARMOA AIVOILLE! YTHS-päivässä 22.3.2023 klo 14:00 alkaen -Tervetuloa mukaan!

YTHS-päivän teemana on kognitiivinen ergonomia. Kuinka voit opiskelijana vaikuttaa itse keskittymiskykysi vahvistamiseen? Opiskelu on ajattelutyötä ja sitä on tärkeä muokata aivoille sopivaksi eli kognitiivisesti ergonomiseksi ts. karsitaan ylimääräisiä ärsykkeitä, tauotetaan työtä ja keskitytään yhteen asiaan kerrallaan. Tilaisuudessa puhuu professori ja aivotutkija Minna Huotilainen. Tilaisuuteen kutsutaan niin opiskelijoita kuin korkeakoulujen ja YTHSn henkilöstöäkin.

Pääset mukaan webinaariin YTHS:n YouTube-kanavan @YTHSvideo etusivulta tai suoralinkillä (avautuu uuteen ikkunaan).

Tilaisuutta voit seurata myös omalla kampuksellasi yhdessä YTHS-toimijoiden kanssa klo 14:00 alkaen
• Joensuun kampuksella, Au102 (Aurora)
• Kuopion kampuksella, SN201 (Snellmania)

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: https://www.yths.fi/ajankohtaista/2023/armoa-aivoille-yths-paivassa-22-3-2023-puhutaan-kognitiivisesta-ergonomiasta/ (avautuu uuteen ikkunaan).

Kevään liikuntailtapäivää vietetään 21.2.2023 – tutustu ohjelmaan!

Korkeakoulujen yhteistä liikuntailtapäivää vietetään 21.2.2023. Liikuntailtapäivä on kahdesti vuodessa järjestettävä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen tapahtuma opiskelijoille ja henkilöstölle, joka on vapautettu opetuksesta klo 12.15 alkaen. Liikuntailtapäivän ohjelma on SYKETTÄ-liikuntapalveluiden järjestämä, mutta osallistuminen ei vaadi SYKETTÄ-tarraa.

Liikuntailtapäivänä on tarjolla runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja lajikokeiluja sisällä ja ulkona myös yhteistyökumppaneiden järjestämänä. Osa lajeista on maksuttomia, ja osa vaatii erillisen pääsymaksun.

Liikuntailtapäivän ohjelman lisäksi myös kaikki päivän SYKETTÄ-kalenterin tunnit ovat osa ohjelmaa! Osallistuaksesi liikuntakalenterin tunneille ja vuoroille liikuntailtapäivänä sinulla ei tarvitse olla voimassaolevaa SYKETTÄ-tarraa, mutta sinun tulee olla rekisteröitynyt käyttäjäksi sekä ilmoittautua tunneille ja vuoroille.

Liikuntailtapäivän ohjelma on nyt julkaistu! Kaupunkikohtaiset liikuntailtapäivän ohjelmat ja ilmoittautumisaikataulut löydät alla olevien verkkosivujen kautta:

Annie Advisor -sovellus auttaa löytämään tukea tarvitsevat opiskelijat ja ohjaa oikean tuen piiriin

Itä-Suomen yliopisto pilotoi Annie Advisoria, joka on opiskelijan ohjauksen ja tuen tarpeen havaitsemiseen suunniteltu sovellus. Pilotointi toteutetaan osana Kaikki ohjaavat -toimintamallia vuoden 2023 aikana.

Sovelluksen ytimessä on chatbot, joka ottaa yhteyttä opiskelijaan ja ohjaa häntä yliopiston tarjoamiin tukipalveluihin. Käytännössä Annie lähettää opiskelijalle tekstiviestin, jossa kysytään, tarvitseeko opiskelija tukea opintoihin, urasuunniteluun, hyvinvointiin tai valmistumiseen liittyvissä asioissa. Chatbot ohjaa tuen tarpeessa olevan opiskelijan tukea tarjoavalle ohjaajalle oppiaineessa, opintopalveluissa tai ylioppilaskunnassa. Sovellus voi neuvoa opiskelijan myös eri palvelujen ajanvaraukseen tai kirjallisten tukimateriaalien pariin.

Pilotissa on mukana Itä-Suomen yliopistosta yhteensä 14 oppiainetta, joiden kanssa yhteistyössä on suunniteltu erilaisia viestipolkuja pilotointiin. Kevään aikana pilotoidaan hyvinvointiviestipolkua sekä yksittäisellä opintojaksolla käytettävää viestipolkua ja syksyllä valmistumassa olevien opiskelijoiden viestipolkua. Osassa oppiaineista Annie lähettää kyselyn tietyn vuosikurssin kaikille opiskelijoille, osassa tekstiviestein lähestytään vain opinnoissaan edellisellä lukukaudella tavoiteaikataulua hitaammin edistyneitä opiskelijoita. Pilotin aikana tekstiviestin Annielta tulee saamaan enimmillään 1500 opiskelijaa.

Opiskelijoiden kynnys ottaa itse yhteyttä voi olla korkea monesta syystä. Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten saattaisi jäädä kertomatta ja johtaisi pahimmillaan ongelmien kasaantumiseen, opintojen viivästymiseen jopa keskeyttämiseen.

Syksyn 2023 aikana arvioidaan pilotoinnin onnistumista ja palvelun vaikuttavuutta sekä päätetään, jatketaanko Annien käyttöä pilotoinnin jälkeen.

Lisätietoja
UEFin Annie-koordinaatiotiimi
Uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen, kirsi.vallius-leinonen@uef.fi
Amanuenssi Outi Tikkanen, outi.tikkanen@uef.fi
IT-asiantuntija Aarne Lyykorpi, aarne.lyykorpi@uef.fi

Talvikilometrikisa poljetaan 1.1.–28.2.2023

SYKETTÄ Joensuu ja Kuopio ovat jälleen mukana Talviilometrikisassa, joka poljetaan 1.1–28.2.2023. SYKETTÄ Joensuulla ja Kuopiolla on omat joukkueet, joihin kaikki Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta ovat tervetulleita!

Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa. Palkintoja arvotaan kaikkien osallistujien kesken ja kisan loputtua palkitaan parhaat joukkueet. Jokaiselle osallistujalle on varmasti luvassa kohonnutta kuntoa ja hyvää mieltä!

Tule mukaan polkemaan SYKETTÄ joukkueet uuteen ennätykseen! Kaupunkikohtaiset ohjeet löydät alla olevien linkkien kautta:

Joensuun joukkue: https://xn--sykett-gua.fi/joensuu/fi/kilometrikisa/

Kuopion joukkue: https://xn--sykett-gua.fi/kuopio/fi/tarjonta/kilometrikisa/