Search Results: akateemisen-opiskelun-taidot

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 18 op 1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x 2235101 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op x x x x x x 8031001 Akateemisen opiskelun taidot 2 op…

yhka_2018-2019 [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

opiskelun, oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen kannalta tarpeellinen vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito. Opiskelijan tulee osoittaa nämä taidot englannissa tai jossakin muussa tiedekunnan hyväksymässä kielessä. Vieraan…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…koulutusohjelma Filosofian maisterin tutkinto antaa fysiikan aineenopettajaksi opiskelevalle hyvät tiedot ja taidot fysiikassa ja hyvät viestintä- ja kielitaidot. Aineenopettajan pedagogiset opinnot yhdessä muiden tutkintoon kuuluvien opintojen kanssa antavat kelpoisuuden opettaa…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ks. ohjeet: www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Tiedekunnan ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjar- jestelma_filtdk_PAATOS.pdf/faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 UEF // Opinto-opas 2017-2018 34 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 6.2 TENTTIKÄYTÄNNÖT Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa,…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS.pdf /faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ajattelevia, työtään jatkuvasti kehittäviä ja tutkivia opettajia, joilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tieto- ja viestintäteknologiavalmiuksia unohtamatta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on yksi filosofisen tiedekunnan neljästä osastosta. Se toimii…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ajattelevia, työtään jatkuvasti kehittäviä ja tutkivia opettajia, joilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tieto- ja viestintäteknologiavalmiuksia unohtamatta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on yksi filosofisen tiedekunnan neljästä osastosta. Se toimii…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja opiskeluyhteisöä, jossa opinnoissa huomioidaan tulevaisuuden työelämän tarpeet; opetuksen tavoitteena on kouluttaa aktiivisia, itsenäisesti toimivia ja ajattelevia, työtään jatkuvasti kehittäviä ja tutkivia opettajia, joilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tieto-…

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…8026510 Hammaslääketieteen tiedonhaku THHA 1 4432020 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet (Verkkokurssi) KTH 2 8031001 Akateemisen opiskelun taidot (Verkkokurssi) AOT 2 8014251 Latinan peruskurssi LAP 2 4437010 Tutustuminen kliiniseen hoitoharjoitteluun TUTKLI 1-2…