Search Results: akateemisen-opiskelun-taidot

yhka_2018-2019 [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,… Continue Reading yhka_2018-2019

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…herää perusteltu epäily plagioinnista. http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-gradu-tutkielman-arviointikriteerit http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 40 Terveystieteiden tdk 3.7.10 Tutkintotodistuksen anominen hoitotieteessä Opiskelua ja opetusta ohjaavat Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö ja terveystieteiden tiedekun- nan erilaiset pysyväismääräykset. Pysyväismääräyksissä on kuvattu… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS.pdf /faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ks. ohjeet: www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Tiedekunnan ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjar- jestelma_filtdk_PAATOS.pdf/faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 UEF // Opinto-opas 2017-2018 34 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 6.2 TENTTIKÄYTÄNNÖT Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa,… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018