Search Results: e-examination

Thesis submission and evaluation [page]

UEF//E-services (no-reply@uef.fi). When the examiners have issued their statement, the system will send you a request to respond to the examiners’ statement and grade proposal. The examination process will not…

Doctoral opinto-opas 2014-2015 [pdf]

policy interventions seeking to alleviate these. Versatile research and theoretical knowledge base of social sciences, multidisciplinary research frames as well as cooperation between disciplines are needed in this context. The…

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

Animal Sciences http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm BTNK, Finnish National Advisory Board on Biotechnology http://pro.tsv.fi/tenk/ENG/function.htm http://www.etene.org/e/index.shtml http://www.etene.org/e/index.shtml http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm Doctoral School // UEF 117 http://www.biotekniikanneuvottelukunta.fi/english1.htm GTLK Board for Gene Technology http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/en GUIDELINES AND REGULATIONS ON…

Examinations [page]

examination in WebOodi 10 days before the examination date unless the published guidelines state otherwise. The contact persons at the departments can provide more information on the general examination days…

Electronic exams: facilities and practices [page]

(in Finnish) (pdf) For exam registrations and reservations see: Exam service See also Kamu: Exam instructions to students See also Heimo: Exam instructions to teachers (login required) Further information: servicedesk(at)uef.fi…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel- letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel- liselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa. Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee metsätieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet sekä hallitsee kestävän metsätalouden keskeiset periaatteet ja sovellutukset erilaisten…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

maisteriohjelma sovelletussa fysiikassa Tietojenkäsittelytiede Perustutkinnot Tietojenkäsittelytieteen opetus lukuvuonna 2017-2018 Tietojenkäsittelytieteen aineenopettajakoulutus, Joensuun kampus Kansainväliset maisteriohjelmat tietojenkäsittelytieteessä Ympäristötiede Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma ympäristötieteessä Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus Biologia sivuaineena, Joensuun kampus Fysiikka sivuaineena,…