Search Results: elli

Student housing [page]

…the residence permit. Student Accommodation in Joensuu Student Housing Company Joensuun Elli Merimiehenkatu 30 tel. +358 (0)13 223 300 fax +358 (0)13 223 301 e-mail: kodit@joensuunelli.fi Accommodation in Joensuu for…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tutkintoa varten opiskelijan tulee osoittaa pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta so- veltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatkokou- lutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää viestintä-…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltajana, ja hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä. Koulu- tus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltajana, ja hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä. Koulu- tus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin…

ravitsemustiede_2018-2019 [pdf]

…koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jat- kaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdis- tyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi (180 op) tai…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta so- veltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatkokou- lutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää viestintä- taitoa. 36 Filosofinen tiedekunta Ylempää…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus [pdf]

…palautusta (16,50 €) (vain Kuopas- ja Elli-osoitteet) PERUSTE ilmoittautuminen poissaolevaksi syy: _______________________________________________________________________________________ opintojen keskeyttäminen (keskeyttämisilmoitus liitteenä) tai opinto-oikeudesta luopuminen kaksoisjäsenyys, maksettu aiemmin toiseen ylioppilaskuntaan (vain YTHS-osuus, jäsenmaksukuitit liitteenä) ylioppilaskunnan hallituksen/edustajiston…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatko- koulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää vies- tintätaitoa. Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen syventäviin opin-…

OrientationProgramme_Joensuu_autumn2018 [pdf]

…Degree students in Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context meet on Friday 7 September at 14.15-16.00 in F102, Futura building. 1131003 Orientation for International Students Credits: 1 ECTS Please…