Search Results: kaksi-uraa

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kliiniset opinnot. Lisäksi seuraavien edellytysten tulee pääsääntöisesti täyttyä: teoriaopinnoista puuttuu korkeintaan kaksi loppukuulustelua ja tutkintoon kuuluva syventävien opintojen opinnäytetyö on jätetty tarkastettavaksi ohjeistuksen mukaisesti. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla, jotka… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tunnistusjärjestelmää. 36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lau-… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…asiakasneuvontaa, sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopiskelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon…. Continue Reading Yhka opinto-opas 2015-2016