Search Results: kaksi-uraa

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kliiniset opinnot. Lisäksi seuraavien edellytysten tulee pääsääntöisesti täyttyä: teoriaopinnoista puuttuu korkeintaan kaksi loppukuulustelua ja tutkintoon kuuluva syventävien opintojen opinnäytetyö on jätetty tarkastettavaksi ohjeistuksen mukaisesti. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla, jotka…

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tunnistusjärjestelmää. 36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lau-…

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…perustutkinto, jonka suorittaminen kes- tää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviiso- riopiskelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa opiskelija valitsee yhden farmasian laitoksen kuudesta oppiaineesta pääaineekseen ja…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…seuraavat jatkotutkinnot: terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto, filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto. Tohtoriohjelmaan hakeminen Hoitotieteen tohtoriohjelmaan on haku kaksi kertaa vuodessa. (www.uef.fi/fi/dpnursing/hakemi- nen). Opiskelijat…

TT Farmasia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sisältyy paljon myös käytännön harjoitustöitä, joissa opetellaan lääkkeiden valmistusta ja asiakasneu- vontaa, sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi

TT Ravi opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopiskelijat suorittavat siis ensin farma- seutin tutkinnon….

TT Biolääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…asiakasneuvontaa, sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopiskelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon….

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…asiakasneuvontaa, sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopiskelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon….