Search Results: kasikirja

yhka_2018-2019 [pdf]

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30822195_UEF_YHKA_opinto-opas_2018-2019_kansi_18_06_21.indd 1 21.6.2018 11.23.04 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2018-2019 2 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

test HOITOTIEDE Terveystieteiden tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | SAVONLINNA OPINTO-OPAS 2017 2018 TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2017-2018 HOITOTIEDE Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111, 80101…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

OPINTO-OPAS 2016 2017 HOITOTIEDE Terveystieteiden tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | SAVONLINNA UEFin opiskelijoiden oma intranet on nime ltään UEF//Kamu. Kamusta löydät kaiken oleellis en: siellä…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | SAVONLINNA U EF //Yhteiskuntatieteid en ja kaup p atieteid en tied ekunta // O P IN TO…

kapsy_2018-2019 [pdf]

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTO Filosofinen tiedekunta OPINTO-OPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30832005_UEF_Kasvatustieteiden_ja_psykologian_opinto-opas_2018-2019_kansi_18_07_03.indd 1 3.7.2018 13.33.39 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2018-2019…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

OPINTO-OPAS HUMANISTINEN OSASTO Filosofinen tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30833133_UEF_Humanistisen_osaston_opinto-opas_2018-2019_kansi_wire_18_07_04.indd 1 4.7.2018 12.41.14 Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Opinto-opas 2018–2019 SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET: suomen…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

U EF // Teologian osasto // O P IN TO -O PA S 2017–2018 TEOLOGIAN OSASTO Filosofinen tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | SAVONLINNA Itä-Suomen yliopisto…

hakukuulutus_ERASMUS+_2018-2019 [pdf]

Kansainväliset liikkuvuuspalvelut HAKUILMOITUS 25.1.2018 Haku Erasmus+ -opiskelijavaihtoon lukuvuodelle 2018–2019 Erasmus+-ohjelman vaihto-opiskelupaikat lukuvuodelle 2018–2019 avataan haettaviksi Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille. Hakuaika on 1. – 15.2.2018. Hakeminen: 1….

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJAN KOULUTUKSEN OSASTO Filosofinen tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO OPINTO-OPAS 2018 2019 UEF // Opinto-opas 2018-2019 2 Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto 0294 45…