Search Results: kirjallisen-tyon-ohje

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…(yhteistyössä Valtakunnal- lisen kansanterveystieteen tohtoriohjelman kanssa) Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede (Kliininen tutkijakoulu, yhteistyössä Valtakunnalli- sen kliinisen tutkijakoulun kanssa) Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (yhteistyössä Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman kanssa) Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma Ravitsemustieteen tohtoriohjelma… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkinto-opetus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä tai kansallisia ja kansainvälisiä tohtoriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen järjestämisestä… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä tohto- riohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019