Search Results: kirjallisen-tyon-ohje

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…(yhteistyössä Valtakunnal- lisen kansanterveystieteen tohtoriohjelman kanssa) Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede (Kliininen tutkijakoulu, yhteistyössä Valtakunnalli- sen kliinisen tutkijakoulun kanssa) Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (yhteistyössä Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman kanssa) Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma Ravitsemustieteen tohtoriohjelma…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…välisiä tai kansallisia ja kansainvälisiä tohtoriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tut- kijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma: 1) ottaa kantaa tohtoriohjelmaan tulleisiin jatko-opinto-oikeushakemuksiin, 2) valmistelee tohtoriohjelman…

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…18 § Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä toh- toriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkinto-opetus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä tai kansallisia ja kansainvälisiä tohtoriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen järjestämisestä…

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…poissaoloilmoittautumisesta. 16 § Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkinto-opetus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tie- dekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä tai kansallisia ja kansainvälisiä tohtoriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä tohto- riohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen…

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tut- kijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma: 1) ottaa kantaa tohtoriohjelmaan tulleisiin jatko-opinto-oikeushakemuksiin, 2) valmistelee tohtoriohjelman valintaperusteet ja opetussuunnitelmat, 3) vastaa tieteen…

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…18 § Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä tohto- riohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…§ Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä tohtoriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen…