Search Results: ohjelmointi

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…(II-III) (Generic Programming (C++ language)) 3621395 Kehittynyt data-analytiikka 4 op (II-III) (Advanced data analytics) 3621396 PHP –ohjelmointi 4 op (II-III) (PHP Programming) 3621339 Proseduraalinen ohjelmointi (C-kieli) 4 op (II-III) (Procedural…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…op (I) (Introduction to Computing) 3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet * 5 op (I) (Programming I – Basics of Programming) 3621252 Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi * 5 op (I)…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…op (I) (Introduction to Computing) 3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet * 5 op (I) (Programming I – Basics of Programming) 3621252 Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi * 5 op (I)…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…OP LUKUVUOSI 3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyyn 5 op (I) (Introduction to Computing) 3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet 5 op (I) (Programming I – Basics of Programming) 3621252 Ohjelmointi II –…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 3 op 8011203 Kirjoitusviestintää biologian ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op 8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (41op) 3621217 Ohjelmointi I…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op Metsätiede 3510005 Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op 3513028 Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi 5 op 3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op 3513029 Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op Tietojenkäsittelytiede 3621213 Ohjelmointi I 4 op 3621311 Ohjelmointi

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…2 op Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (41op) 3621217 Ohjelmointi I 6 op 5210102J Laskentatoimen perusteet 6 op 3122241 Kasvibiologian luennot 3 op 3510003 Matematiikkaa metsätieteilijöille 8 op 3510008 Metsäkasvilajintuntemus 2 op…

yhka_2018-2019 [pdf]

…4 op Tietojenkäsittelytiede 3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyyn, 5 op 3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 3621252 Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi, 5 op 3621312 Diskreetit rakenteet, 5 op 3621412 Ohjelmointi

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…5 op 3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op 3513029 Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op Tietojenkäsittelytiede 3621217 Ohjelmointi I 6 op 3621367 Ohjelmointi II 6 op 3621214 Perusopintojen harjoitustyö 3 op 3621313 Tietorakenteet…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…op 3513028 Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi 5 op UEF // Opinto-opas 2016-2017 72 3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op 3513029 Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op Tietojenkäsittelytiede 3621217 Ohjelmointi I 6 op 3621367 Ohjelmointi II…