Search Results: opinto-oikeus

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, fi- nanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntö- tutkimus, oikeustaloustiede, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varallisuusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. 162 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

hoitavilta opintosihteereiltä. Opintosuoritusten tulokset säilytetään tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa 10 vuoden ajan ja opintosuoritusrekisterissä pysyvästi. Opinto-opas 2014–2015 35 6.5.3 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

Syventävät opinnot voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, finanssioi- keus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varalli- suusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. UEF //…

yhka_2018-2019 [pdf]

opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto- oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, finanssioi- keus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varalli- suusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön…