Search Results: opinto-oikeus

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, fi- nanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntö- tutkimus, oikeustaloustiede, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varallisuusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. 162 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

hoitavilta opintosihteereiltä. Opintosuoritusten tulokset säilytetään tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa 10 vuoden ajan ja opintosuoritusrekisterissä pysyvästi. Opinto-opas 2014–2015 35 6.5.3 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

Syventävät opinnot voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, finanssioi- keus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varalli- suusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. UEF //… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

yhka_2018-2019 [pdf]

opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto- oikeusopintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet – ja Yleishallinto-oikeusopintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, finanssioi- keus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varalli- suusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

tai 2) opintooikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3) lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opintooikeus perusopintoihin) Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). 32 Valintamenettely Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018