Search Results: sahkoinen-tentti-en

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ja Savonlinnan kampuksen tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestel- mään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Lisätietoja yliopiston opinto- ja opetuspal- velujen sivulla osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti. http://www.uef.fi/filtdk/tentit https://stentti.uef.fi/ http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti 12 Filosofinen tiedekunta,…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestel- mään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Lisätietoja yliopiston opinto- ja opetus- palvelujen sivulla osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti. Moodle-kursseille ilmoittautuminen Moodle-kursseille ilmoittaudutaan joko WebOodissa tai Moodlessa (https://moodle.uef.fi/). Pääsääntöisesti ilmoittautumisohjeet annetaan opintojaksokuvauksessa…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…voi tenttiä myös sähköisesti Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksen tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestel- mään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Lisätietoja yliopiston opinto- ja opetus- palvelujen sivulla osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti….

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sivulla osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti. http://www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosi-ilmoittautuminen http://www.uef.fi/filtdk/tentit https://stentti.uef.fi/ http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti 12 Filosofinen tiedekunta // Teologian osasto 2 Filosofisen tiedekunnan ja teologian osaston esittely Filosofinen tiedekunta on yksi Itä-Suomen yliopiston neljästä tiedekunnasta. Yliopiston muita…

yhka_2018-2019 [pdf]

…suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym- menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vähintään kaksi mahdollisuutta. Luentokuulusteluja ei voi yleensä tenttiä yleisissä kuulusteluissa. Sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Lisätietoja löytyy yliopiston verkkosivuilta http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinententti….

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kirjoittaa kyp- syysnäytteitä. Joidenkin opintojaksojen tenttiminen on järjestetty sähköisenä tenttitentti-akvaa- riossa. Ohjeet sähköiseen tenttiin löytyvät osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti. Hoi- totieteen laitoksen järjestämien omien opintojaksojen tenttejä on mahdollista erityisestä syystä tenttiä…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kaksi yleistä tenttipäivää lukuvuoden aikana. Opiskelijat voivat tällöin osallistua ilmoitettuihin kuulusteluihin ja uusintakuulustelui- hin. Joidenkin opintojaksojen tenttiminen on järjestetty sähköisenä tenttitenttiakvaariossa. Ohjeet sähköiseen tenttiin löytyvät Kamun Opiskelijan käsikirjasta. Hoitotieteen…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…telmää 1.1.2016 alkaen. Velvoittavaa käyttöönottoa edeltää siirtymäaika, jolloin järjestelmää voi käyttää opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkastukseen. http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti Opinto-opas 2015–2016 29 Plagiaatintunnistusjärjestelmä halutaan nähdä ennen kaikkea opetuksen ja ohjauksen työväli- neenä, jolla…