Search Results: student-exchange-in-russia

Doctoral opinto-opas 2014-2015 [pdf]

provide interdisciplinary doctoral training for students of nutritional sciences and its neighbouring disciplines (such as medicine and food sciences) who are interested in the interlink between nutrition and health and…

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

3 x 3410411 Licentiate Seminar 2 3410401 Licentiate Examination in Inorganic Chemistry 3410402 Licentiate Examination in Physical Chemistry 3410403 Licentiate Examination in Materials Chemistry 3410404 Licentiate Examination in Organic Chemistry…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. Sivuaineopinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät vähintään perus- ja aineopinnot (60…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan mais- terin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. UEF // Opinto-opas 2018-2019 110 Sivuaineiden opinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät vähintään…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan mais- terin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. UEF // Opinto-opas 2018-2019 110 Sivuaineiden opinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät vähintään…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

edestä. Muitakin kursseja (mm. matematiikan linjan maisterin tutkinnon valinnaiset kurssit) voi oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. Sivuaineopinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

valinnaisiin opintoihin korkeintaan 12 op:n edestä. Muitakin kursseja (mm. matematiikan linjan maisterin tutkinnon valinnaiset kurssit) voi oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. Sivuaineopinnot…

Student_Exchange_UEF_April2018 [pdf]

Training The Erasmus training enables students to complete a traineeship in another European country. The training has to be recognized by the home department. Host organisations for interships can be…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

maisterin tutkinnon valinnaiset kurssit) voi oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. Sivuaineopinnot Opettajan pedagogisten opintojen täydentäminen 60 opintopisteeseen. Lisäksi sivuai- neiden opintoja suositellaan…

yhka_2018-2019 [pdf]

Johta- minen ja markkinointi –aineopintojen opintojaksoja. 5215470 Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot 60 op Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot (väh. 25 op) ja sen lisäksi vapaavalintaisia opintojaksoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus 60…