Search Results: tukipalvelut

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ja Kuopion kampuksen Oppari Canthian 2. kerroksessa. Opiskelijan tukipalvelujen yhteystiedot  verkkosivut: www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut  sähköpostiosoite: oppari@uef.fi http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut/yhteystiedot http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 4 Terveystieteiden tdk 1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Opiskelijan tukipalvelujen yhteystiedot  verkkosivut: www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut  sähköpostiosoite: oppari@uef.fi http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti http://www.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut/yhteystiedot http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 4 Terveystieteiden tdk 1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita useille keskeisille terveyden-…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…pyytää korjaamaan virheet välittömästi sekä  hakeutuu ohjaukseen tarvittaessa. Amanuenssi  Yleinen tiedotus, neuvonta ja opinto-ohjaus  Tutkintovaatimuksiin ja tutkinnon rakenteeseen liittyvä neuvonta  Opintokokonaisuuksien sulkeminen https://stentti.uef.fi/ file:///C:/Users/thenttin/Downloads/www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Opintokokonaisuuksien koonti  Pro gradu -tutkielmien palautus (erityispedagogiikka) http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 14 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Opintosihteerit  Yleinen opintoneuvonta …

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… Kansainväliset liikkuvuuspalvelut (ml. opiskelijavaihto, kansainvälinen harjoittelu)  Koulutuspalvelut (esim. TVT-kurssit)  Opintopsykologipalvelut (ml. neuvonta esteettömästä opiskelusta)  Opintotukipalvelut  Opiskelijarekisteri ja asiakasneuvonta  Rekrytointipalvelut  TVT-tukipalvelut  Ura- ja…

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Opintokokonaisuuksien sulkeminen http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 18 Filosofinen tiedekunta // Teologian osasto  Työharjoitteluun ja vaihto-opiskeluun liittyvä neuvonta ja ohjaus  Muualla suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Tutkintojen hakuun…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja viestintäopinnot)  Opintokokonaisuuksien koonti  Pro gradu -tutkielmien palautus (erityispedagogiikka) http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 14 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Opintosihteerit  Yleinen opintoneuvonta  Opintosuoritusten rekisteröinti  Opintokokonaisuuksien…

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…• Urapalvelut eli opintojen ja uran suunnitteluun, työharjoitteluun sekä työnha- kuun liittyvät palvelut • Opintopsykologin palvelut • Oppari – opiskelijan tukipalvelut, joita ovat mm. tietotekninen tukipalvelu (info-tiski) ja itseopiskelutilat •…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…• Opintopsykologin palvelut • Oppari – opiskelijan tukipalvelut, joita ovat mm. tietotekninen tukipalvelu (info-tiski) ja itse- opiskelutilat • Koulutuspalvelut • Sähköinen tentti, joka ohjeineen löytyy sivulta www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti Opiskelijoiden palvelut löytyvät…