Search Results: vaihto-opinnot

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, maantieteen opettajan vaihtoehto Orientoivat opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Metodiopinnot Maantieteen opinnot -perusopinnot 25 op ja aineopinnot 45 op Biologian sivuaineopinnot *) -perus- ja aineopinnot Muut…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

… yhteiskuntamaantieteen pääaine  geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto Orientoivat opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Metodiopinnot Yhteiskuntamaantieteen opinnot (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 50 op) Sivuaineopinnot 7 op 13 op 10 op 75 op…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehto 5116510 maantieteen syventävät opinnot, luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumis- vaihtoehto 5116700 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 5118100 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa-…

yhka_2018-2019 [pdf]

…(YTK) 180 op  yhteiskuntamaantieteen pääaine  geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto Orientoivat opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Metodiopinnot Yhteiskuntamaantieteen opinnot (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 60 op) Sivuaineopinnot 6 op 13 op 10…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…– pääaine Orientaatio-, kieli- ja viestintä- opinnot Pääaineen perus- ja aineopinnot Pääaineen syventävät opinnot Sivuaine- opinnot Opettajankoulu- tuksen opinnot (tutkintoasetus 19 §) Erityisopetta- jien koulutus: erityispedago- giikka 16 op 32…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…menetelmäopinnot (41 op) Oppiaineen opinnot – Metsätieteen perusopinnot (41 op) – Metsätieteen aineopinnot (väh. 56 op) -Kandidaatin tutkielma (8 op) -Kypsyysnäyte Vapaasti valittavat opinnot – Sivuaine (perusopinnot, 25 op) –…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opintokokonaisuuksia ovat yleisopinnot, perusopinnot, aineopinnot, pääaineopintoja tukevat metodiopinnot, sivuaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot ja syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa opintojaksot on ryhmitelty kahteen osakokonaisuuteen: ympäristöterveyteen ja ympäristöbiologiaan. Kumpikin osakokonaisuus muodostaa yhtenäisen osaamisalueen,…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoista muodostuu erilaa- juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…3124100 Sivuaineopinnot, biokemia 25 op 3122930 Biologian aineopinnot 30 op 3125400 Hydrobiologian perusopinnot 25 op 3354000 Fysiikan perusopinnot 25 op 3359501 Matematiikan perusopinnot, sivuaine 25 op 3621201 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…3124100 Sivuaineopinnot, biokemia 25 op 3122930 Biologian aineopinnot 30 op 3125400 Hydrobiologian perusopinnot 25 op 3354000 Fysiikan perusopinnot 25 op 3359501 Matematiikan perusopinnot, sivuaine 25 op 3621201 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25…