Search Results: vaihto-opinnot

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehto 5116510 maantieteen syventävät opinnot, luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumis- vaihtoehto 5116700 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 5118100 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…(YTK) 180 op  yhteiskuntamaantieteen pääaine  geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto Orientoivat opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Metodiopinnot Yhteiskuntamaantieteen opinnot (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 60 op) Sivuaineopinnot 6 op 13 op 10… Continue Reading yhka_2018-2019

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opintokokonaisuuksia ovat yleisopinnot, perusopinnot, aineopinnot, pääaineopintoja tukevat metodiopinnot, sivuaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot ja syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa opintojaksot on ryhmitelty kahteen osakokonaisuuteen: ympäristöterveyteen ja ympäristöbiologiaan. Kumpikin osakokonaisuus muodostaa yhtenäisen osaamisalueen,… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoista muodostuu erilaa- juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018