20667 Ohjaus ja opintoneuvonta

Opintoneuvonta

Alla olevasta haitarista löydät oman tohtoriohjelmasi koordinaattorin yhteystiedot:

Tohtoriohjelmien yhteystiedot

Tiedekuntien jatkokoulutuksen vastuuhenkilöt:

Väitöskirjatutkimuksen ohjaus

Vaatimukset

Jokaisella väitöskirjatutkijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista molemmilla tulee olla tohtorintutkinto. Lisäksi eri tiedekunnissa on erilaisia vaatimuksia ohjaajille;

 • Filosofisessa tiedekunnassa yhden ohjaajista on oltavat tiedekunnan  professori tai apulaisprofessori (vastuuprofessori). Muina ohjaajina voivat toimia tohtorintutkinnon suorittaneet.
 • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa toisen ohjaajista tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori tai yliopistotutkija (Tenure Track).
 • Terveystieteiden tiedekunnassa toisen ohjaajista tulee olla UEFin professori, dosentti tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Pääohjaajan tulee olla ensi sijassa dosentti.
 • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääohjaajan tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori, dosentti tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö.

Ohjaajia on mahdollista vaihtaa väitöskirjatutkimuksen aikana. Vaihtoa tulee hakea alla olevalla lomakkeella:

Ohjaajan ja ohjattavan roolit

Ohjauksen ja ohjaajan rooli on ratkaisevan tärkeä väitöstutkimuksen etenemiselle. Tutkimuksissa on havaittu mm. että ohjaajan ja ohjattavan yhteneväinen käsitys ohjaajan tehtävistä sekä ohjauksen sisällöstä ja taajuudesta lisää ohjattavan tyytyväisyyttä (Pyhältö ym. 2015) ja ohjaajilta ja tiedeyhteisöltä saatu riittävä tuki vähentää sekä opintojen keskeyttämisen että loppuunpalamisen riskiä (Peltonen ym. 2017).

On suositeltavaa, että teet ohjaajasi kanssa ohjausasiakirjan, jossa mm. sovitaan tarkemmin ohjauksen ja mahdollisen palautteen ja raportoinnin käytännöistä.

Lisätietoa ohjauksesta sekä sinun ja ohjaajasi oikeuksista ja velvollisuuksista löydät alta oman tiedekuntasi sivuilta.

Filosofisen tiedekunnan vaatimukset ohjaajille

Filosofisessa tiedekunnassa yhden ohjaajista on oltavat tiedekunnan professori tai apulaisprofessori (vastuuprofessori). Muina ohjaajina voivat toimia tohtorintutkinnon suorittaneet. Vastuuprofessori nimetään jo hakuvaiheessa ja hän puoltaa väitöskirjatutkijan hakemusta. Vastuuprofessorin rooli on osin hallinnollinen, ja hän vastaa mm. jatko-opintosuunnitelman sisällöstä ja väitöskirjan tarkastusprosessista (mm. tekee ehdotuksen väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajista ja vastaväittäjästä ja toimii väitöstilaisuudessa kustoksena). Väitöskirjan varsinaisesta ohjauksesta vastaa työn pääohjaaja. Jos vastuuprofessori on työn pääohjaaja, työlle nimitetään myös toinen ohjaaja. Tällöin opintosuunnitelma tehdään yhteistyössä väitöskirjatutkijan, vastuuprofessorin ja pääohjaajan kesken.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan vaatimukset ohjaajille

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa ohjaajaksi määrätään hakemuksesta kaksi tai useampi henkilöä, joilla kaikilla tulee olla tohtorin tutkinto ja joista ainakin yhden tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori, yliopistotutkija tai yliopistonlehtori. Mikäli väitöskirjatyön pääohjaajaksi esitetään muuta kuin tiedekunnan professoria, apulaisprofessoria, yliopistotutkijaa tai yliopistonlehtoria, on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä hakemukseen.

Terveystieteen tiedekunnan vaatimukset ohjaajille

Terveystieteiden tiedekunnassa toisen ohjaajista tulee olla UEFin professori, dosentti tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Pääohjaajan tulee olla ensi sijassa dosentti.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan vaatimukset ohjaajille

Pääohjaajan tulee olla Itä-Suomen yliopiston professori, apulaisprofessori, dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö ja kuulua yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan henkilökuntaan. Toisella ohjaajalla tulee olla tohtorin tutkinto.

Vinkkejä ohjattaville

Koottu vuonna 2018 järjestetyn tutkija- ja ohjaajakoulutusseminaarin Sanna Vehviläisen vetämästä ohjaus-aiheisesta työpajasta (ks. Sway-esitys How to improve PhD supervision).

 • Kerro ohjaajallesi työskentely- ja kommunikaatiotyylistäsi (itseohjautuvuus, vuorovaikutuksen tarve ja tyyli ym.).
 • Ilmaise ohjaajallesi odotuksesi ja tunteesi.
 • Varmista, että teillä on sama näkemys tavoitteista ja työskentelytavoista.
 • Valmistaudu ohjaustapaamisiin: määrittele tavoitteesi ja lähetä niistä tieto ohjaajallesi etukäteen.
 • Tee ohjaustapaamissa muistiinpanoja.
 • Anna ohjaajallesi palautetta - myös (ja erityisesti) positiivista ja rohkaisevaa palautetta!
 • Verkostoidu ja tapaa väitöskirjatutkijakollegoitasi vapaa-ajallasi. Sosiaalinen tuki vertaisilta edistää tutkitusti hyvinvointiasi.
 • Muista työn ja vapaa-ajan tasapaino! Riittävä vapaa-aika ja palautuminen nopeuttaa, ei hidasta, edistymistäsi.
 • Pidä taukoja, nuku tarpeeksi, liiku, haukkaa happea, riko rutiineita.
 • Ongelmiin keskittyminen on tehotonta. Pyri pysymään positiivisena ja etsimään ratkaisuja. Mikäli ohjaussuhteesi ei ole toimiva, voit tehdä aloitteen sen muuttamiseksi.