29241 Opiskelijaviestintä

Opiskelijaviestintä

Yammer

Yammerin UEF Opiskelijat // UEF Students -yhteisö (vaatii UEF-kirjautumisen) on Itä-Suomen yliopiston opiskelijaviestinnän pääkanavajonka sisältöjä ovat:

 • kaikille opiskelijoille suunnatut uutiset ja tiedotteet (sisältäen Kamun Ajankohtaista-sivun tiedotteet)
 • muu vapaamuotoinen viestintä

UEF Opiskelijat//UEF Students -yhteisön lisäksi Yammerissa on hyvä seurata myös koko yliopistolle suunnattua UEF Ajankohtaista//UEF Current News -yhteisöä.

Jatkotutkintoa (tohtori tai lisensiaatti) suorittavien viestinnän pääkanava on Yammerin Tohtorinkoulutus//Doctoral education -yhteisö. Tohtoriohjelmilla on myös omat kanavansa, joita kannattaa seurata pysyäkseen ajan tasalla niiden tapahtumista ja muista tärkeistä tohtoriopintoihin liittyvistä tiedotteista. Yammerissa on lisäksi useita muita ryhmiä, kuten esimerkiksi tutkimusrahoitusryhmä, joihin jatkotutkintoa suorittavan kannattaa liittyä.

Kamu

Kamu on kaikkien opiskelijoiden tietopankki opiskelusta Itä-Suomen yliopistossa. Kamusta löytyvät kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ml. uuden opiskelijan ohjeet, ​linkit eri palveluihin ja ​​Ajankohtaista​-uutisvirta, jonka sisältöjä ovat:

 • yliopiston kaikille opiskelijoille suunnatut tiedotteet sekä suomeksi että englanniksi
 • päivityksistä yleisissä ohjeissa​
 • palveluiden poikkeusaikataulut ​​
 • yliopiston palvelut ja tilaisuudet opiskelijoille​

Opintoyhteisöt

Opintoyhteisöt ovat kunkin koulutusohjelman tai oppiaineen omat ohjeistukset sisältäviä sivustoja. Ne toimivat opiskelijoiden tietopankkeina, ja niihin on koottu ohjeistuksia ja muuta opiskelun kannalta tärkeää tietoa. Sivustot sijaitsevat O365-ympäristössä, joten käyttäminen vaatii kirjautumisen. On hyvä seurata ainakin pää- ja sivuaineiden opintoyhteisöjä ja niiden tiedottamista. Opintoyhteisöt löytyvät täältä: opintoyhteisöt

Opintoyhteisöt eivät ole käytössä avoimessa yliopistossa eivätkä jatkotutkintokoulutuksessa, lukuun ottamatta kielikeskuksen opintoyhteisöä.

Muut opiskelijaviestinnän tukikanavat

Jatkuvat oppijat

Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutusten opiskelijat voivat hyödyntää samoja viestintäkanavia muiden opiskelijoiden kanssa. Yammer ja Kamu ovat tärkeitä seurattavia. Avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattuna viestintäkanavana käytetään oppiainekohtaisesti Moodlea.

Poikkeus- ja häiriötiedottaminen

Kun häiriö- tai poikkeustilanne on ennakkoon tiedossa, siitä tiedotetaan palveluun liittyvässä viestintäkanavassa ja UEF Opiskelijat Yammerissa.

Kriisiviestinnän pääkanavana käytetään tekstiviesti- tai sähköpostipalvelua.

Opiskelijaviestinnän periaatteet yliopistossa

 • Opiskelijoilla on saatavissa opiskelunsa kannalta oleellinen ja ajankohtainen tieto.
 • Opiskelijaviestintää toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
 • Tavoitteena opiskelijoille kohdistuvassa viestinnässä kanavien selkeys ja ymmärrettävyys.
 • Viestintää toteutetaan kohderyhmälähtöisesti.
 • Tiedotteet ovat sisällöltään selkeitä ja niiden otsikoinnissa käytetään sisältöä kuvaavia ilmaisuja.
 • Opiskelijoille suunnattua viestintää toteutetaan ja kehitetään opiskelijoiden tarpeet huomioiden.
 • Opiskelijaviestinnän periaatteita ovat ajantasaisuus, tavoittavuus, ymmärrettävyys, luotettavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus.