22898 Biomed opas Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin 2021-22

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin

Biolääketieteen yksikön järjestämille opintojaksoille ja niihin liittyviin tentteihin ilmoittaudutaan Pepissä. Syyslukukauden opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain 01.08. - 30.09. ja kevätlukukauden opintojaksoille 01.11. - 31.1. Opintojaksoille tulee kuitenkin ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Huomioithan, että eri laitoksilla ja yksiköillä voi olla erilaisia käytäntöjä opintojaksoille ilmoittaumisaikojen suhteen. Kunkin opintojakson ilmoittautumisaika on nähtävillä opintojakson tiedoissa opintotietojärjestelmässä.

Tentit

Biolääketieteen opintojaksoja voi tenttiä opintojakson yhdessä lopputentissä sekä kahdessa uusintatentissä. Tentteihin tulee ilmoittautua vähintään 10 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta. Mikäli opiskelija ei jostain syystä pääse osallistumaan tenttiin, johon hän on ilmoittautunut, tulee ilmoittautuminen perua hyvissä ajoin. Jos perumista ei pääse enää Pepissä itse tekemään, perumisesta voi ilmoittaa yksikön opetuskansliaan sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla paikan päällä.