Search Results: aiemmat-vaihto-opiskelijat

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle. Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa tai osaston opinto-oppaassa. Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea hyväksilukua vain niihin… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinnoista hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle. Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa tai osaston opinto-oppaassa. Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautu- neet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea hyväksilukua… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

kapsy_2018-2019 [pdf]

…yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-oh- jelmissa ja verkostoissa. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdolli- suuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syk- syllä ja keväällä) sekä Kamusta…. Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle. Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa tai osaston opinto-oppaassa. Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea hyväksilukua vain niihin… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat  psykologian opiskelijat  perinteentutkimuksen opiskelijat  kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta  yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat  kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat  sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018