Search Results: aiemmat-vaihto-opiskelijat

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat  psykologian opiskelijat  perinteentutkimuksen opiskelijat  kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta  yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat  kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat  sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostois- sa. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdollisuuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syksyllä ja keväällä) sekä Kamusta. Vaihtopaikkojen haku… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

kapsy_2018-2019 [pdf]

…yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-oh- jelmissa ja verkostoissa. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdolli- suuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syk- syllä ja keväällä) sekä Kamusta…. Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tehdään päätökset yliopiston esittämistä vaihto-opiskelijaehdokkaista. Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelupaikasta tekee aina ulkomainen kohdeyliopisto. Tämän jälkeen vaihtoon opiskelijat saavat kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ohjeistuksen haun toi- seen vaiheeseen, eli valitut opiskelijat tekevät hakemuksen kohdeyliopistoon… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…on Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella toimiva jatkokoulutusor- ganisaatio, johon kuuluvat kaikki kemian laitoksen jatko-opiskelijat. Kemian tohtoriohjelman jatko-opiskelijat suorittavat opintonsa ja tutkimuksensa kansainvälisesti korkeatasoista tutki- musta tekevissä tutkimusryhmissä. Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle. Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa tai osaston opinto-oppaassa. Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea hyväksilukua vain niihin… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle. Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa tai osaston opinto-oppaassa. Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea hyväksilukua vain niihin… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015