Search Results: aikataulu

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

…oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Carelian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00. Seniorituutorit neuvovat…

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

…oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Carelian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00. Seniorituutorit neuvovat…

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

…oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Snellmanian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00, piste myös…

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

…oppiainekohtaista oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Snellmanian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00, piste…

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

…oppiainekohtaista oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Snellmanian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00, piste…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ohjausta antavat harjoittelun yhdyshenkilöt ja harjoittelu-opintojakson vastuuopettaja. Kansainvälistä opiskelijavaih- toa koskevissa asioissa voi kääntyä oppiaineen kv-vastuuhenkilön puoleen. Opintoasi- oita hoitavat sihteerit neuvovat opiskelijoita omaan tehtäväkenttäänsä, usein opintosuo- ritusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ohjausta antavat harjoittelun yhdyshenkilöt ja harjoittelu-opintojakson vastuuopettaja. Kansainvälistä opiskelijavaih- toa koskevissa asioissa voi kääntyä oppiaineen kv-vastuuhenkilön puoleen. Opintoasi- oita hoitavat sihteerit neuvovat opiskelijoita omaan tehtäväkenttäänsä, usein opintosuo- ritusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…merkittävä ja sillä on mahdollisuus saavuttaa myös parhaat arvo- sanat. Ohjattava ja ohjaaja laativat yhdessä tutkielmalle aikataulun, jossa ohjattava pyrkii pysymään. Ohjaajan velvollisuutena on taata aikataulua tukeva riittävä palautteenanto ja…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opintosuori- tusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin ja tentteihin, liittyvissä asioissa. Yleistä neuvontaa opiskeluasioissa annetaan opinto- ja opetuspalveluissa. Siellä neuvo- taan mm. ilmoittautumiseen, opintotukeen, asumiseen ja ulkomailla opiskeluun liitty- vissä asioissa. Uusille opiskelijoille…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…sihteerit neuvovat opiskelijoita omaan tehtäväkenttäänsä, usein opintosuori- tusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin ja tentteihin, liittyvissä asioissa. Yleistä neuvontaa opiskeluasioissa annetaan opintopalveluissa. Siellä neuvotaan mm. ilmoittautumiseen, opintotukeen, asumiseen ja ulkomailla opiskeluun liittyvissä asi-…