Search Results: erasmus-harjoittelu

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

harjoittelupaikkoja voi tiedustella myös HOPS-ohjaajilta. Opiskelijat voivat tutustua yli- opistolle lähetettyihin harjoittelupaikkatarjouksiin Itä-Suomen yliopiston työharjoittelu– sivuilla: www.uef.fi/fi/opiskelu/tyoharjoittelu1. Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämiä harjoittelun tuki- kuukausia, jotka on tarkoitettu… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista ja… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opintojaksolla ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…anna pätevyyttä tiettyyn ammattiin. Aineenopettajaksi opiskelevat eivät voi saada kotimaan harjoittelutukea. Ulkomaan harjoittelutukea voidaan myöntää myös opettajaksi opis- keleville. Työharjoitteluksi hyväksyttävän työn ehdot kerrotaan oppiaineen työharjoitteluopintojakson kurssikuvauksessa. Lisätietoja harjoittelusta löytyy… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017