Search Results: erasmus-harjoittelu

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. Kauppatieteiden laitos voi tukea työharjoittelua tiedekunnan harjoittelumäärärahalla. Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. Erasmus-apurahaa tai osallistua CIMOn har-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…anna pätevyyttä tiettyyn ammattiin. Aineenopettajaksi opiskelevat eivät voi saada kotimaan harjoittelutukea. Ulkomaan harjoittelutukea voidaan myöntää myös opettajaksi opis- keleville. Työharjoitteluksi hyväksyttävän työn ehdot kerrotaan oppiaineen työharjoitteluopintojakson kurssikuvauksessa. Lisätietoja harjoittelusta löytyy… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opintojaksolla ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015